د مدني ټولنې بنسټونو په څارنه د افسرانو او ساتنمانو د ګمارنې او ترفيعاتو پاليسۍ د تدوين په موخه د کورنيو چارو وزارت او مدني ټولنې بنسټونو ترمنځ د يوې ګډې کميټې

۲۸ سلواغه ۱۳۹۸

د افغانستان پرانيستې دولت‌دارۍ مشارکت د ملي عمل دويم پروګرام کې د کورنيو چارو وزارت اړونده ژمنه د روڼ سيسټم پر بنسټ او د مدني تولنې بنسټونو په څارنې سره د افسرانو او ساتنمانو د  ګمارنې او ترفيعاتو پاليسۍ تدوین دی. د دغه فعاليت د تطبیق له‌پاره ۷ فعاليتونه په پام کې نيول شوي چې لومړی هغه يې د مدني ټولنې بنسټونو په څارنه د افسرانو او ساتنمانو د ګمارنې او ترفيعاتو پاليسۍ د تدوين په موخه د کورنيو چارو وزارت او مدني ټولنې بنسټونو ترمنځ د يوې ګډې کميټې جوړول دي.

 

له همدې امله د دغه فعاليت ترسره کولو په موخه نن دوشنبه د ۱۳۹۸ کال د سلواغې په ۲۸ مه د کورنيو چارو وزارت د پلان او پاليسۍ عمومي ریاست کې د افغانستان پرانيستې دولت‌دارۍ مشارکت ټولګې د عمومي فورم غړيو مدني ټولنې بنسټونو په ګډون غونډه جوړه شوه.  

 

د غونډې په پيل کې د کورنيو چارو وزارت د پلان او پاليسۍ عمومي رئيس ښاغلي محمد  باقر ملتيار ګډونوالو ته د ياد وزارت اړوندې ژمنې په اړه د  ترسره شويو اقداماتو په باره کې  معلومات ورکړل او يادې پاليسۍ د تدوين په برخه کې يې د هر راز مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ.

 

په پايله کې د ګډې کميټې غړي مشخص شول او پرېکړه وشه څو د کورنيو چارو وزارت د يادې کمېتې تطبيقي پلان چمتو کړي څو کمېټه د هغه پر بنسټ د پاليسۍ د تدوين په موخه خپل کار پيل کړي.