پرانیستې حکومتوالي

د روڼتیا د زیاتوالي له لارې د دولت مدیریت، ځواب ویونه، حساب ورکونه، فساد پر وړاندی مبارزه، د خلکو ځواکمنول او په دولت دارۍ کې له نوې ټکنالوژۍ استفاده

روڼتیا

د دولت له کار کړنو د خلکو د عامه پوهاوي په معنی ده.

حساب ورکول

په دې معنی دي، چې عام خلک کولای شي د پالیسیو جوړولو او خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې له دولتونو حساب وغواړي.

مشارکت

د عامه پالیسیو د تدوین په پروسه کې د خلکو ګډون او د عامه خدمتونو زمینه برابرول کولای شي د دولت پر کار کړنو اغېز پرېباسي.

د پرانیستې دولتدارۍ سکرتریت تیم
ټول مطالب
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جلالتمآب ولسمشر پیغام

زموږ د هېواد اساسي قانون زموږ ملي وثیقه ده. د ټولنیز عدالت د اصل پر بنسټ د سالمې ادارې منځته راتلل، هوسا او ولسواکه ټولنه زموږ د هېواد د اساسي قانون له موخو څخه دي. دې موخو ته د رسېدو لپاره ...

محمد اشرف غني

د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس

نور ولولئ