پلان ملی توانمندسازی زنان

تعهد

پلان ملی توانمندسازی زنان

تاریخ اجرا: جنوری 2020- آگوست 2021

نهاد/ ارگان اصلی اجرا کننده

وزارت امور زنان

شرح تعهد

مشکل عمومی که تعهد به آن می­پردازد چیست؟

پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (نپوآ) بر اثر نبود پلان تطبیقی، نظارت دقیق و همچنان نبود بودجه نتوانست به صورت کامل مثمرثمر واقع شود، البته دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای هم داشته است.

نظر بر 31 شاخص اصلی نپوآ، 8 شاخص کاملا تطبیق شده است (قانون منع خشونت، ایجاد 27 مرکز حمایوی و پالیسی امتیازات مثبت) 15 شاخص نسبتا تطبیق شده است. اما متاسفانه 8 شاخص بسیار ناچیز تطبیق شده است.

در کل پلان کاری ملی زنان به دلایل زیر کاملا موفق نبوده است:

-         غیر واقعی بودن شاخص‌ها

-         عدم موجودیت سیستم نظارتی فعال

-         عدم اختصاص واحد بودجه مشخص برای پلان کاری ملی زنان

-         عدم هماهنگی در تطبیق پلان کاری ملی به سطح ولایات و مرکز

-         پراکندگی و تعدد اسناد و مقرره های مختلف از جانب طرفین دولت

-         عدم آگاهی وزارت ها و ادارات مستقل از اهداف پلان کاری ملی زنان

-         طولانی بودن مدت زمان پلان کاری ملی برای زنان

تعهد چه است؟

تهیه پلان ملی توانمندسازی زنان با مشارکت جامعه مدنی و نهادهای مرتبط دولتی که جامع و کامل باشد و تمامی موارد مربوط به توانمندسازی زنان را در بر بگیرد. و به صورت کامل تطبیق، نظارت و ارزیابی گردد.

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

پلان ملی توانمندسازی زنان، پلان جامعی می‌باشد که دارای پلان (بودجه، تطبیقی و نظارتی) است. این پلان به صورت پنج ساله تهیه می‌شود و دارای پلان‌های عملیاتی سالانه و ربعوار می‌باشد که نظارت از تطبیق آن کاملا مشخص می‌باشد. در این پلان وظایف و صلاحیت‌های تمامی ادارات ذیدخل به طور کامل مشخص است و ادارات در چارچوب و همخوانی با پلان ملی توانمندسازی زنان فعالیت‌های خود را به پیش خواهند برد. پلان جامع و افغانستان شمول خواهد بود که تمامی ادارات در سطح کشور    پالیسی‌های خود برای توانمندسازی زنان را براساس آن تهیه خواهند نمود. از دوباره کاری و تهیه و تطبیق پالیسی‌های نامشخص جلوگیری می‌شود. همچنان می‌توان مشکلات تطبیقی استراتژی و پلان کاری ملی مبارزه با خشونت علیه زنان و پالیسی‌های حمایتی زنان را شناسایی شده است و راه حل‌های رفع آن چالش‌ها را پیدا نموده و در پلان انعکاس داده شود.

پلان ملی توانمندسازی زنان به عنوان چارچوب رهنمودی برای دونرها به مقصد هم تراز نمودن آجنداهای برابری جندر با اولویت‌های دولتی استفاده خواهد شد.

انتظار می‌رود که با تطبیق پلان ملی توانمندسازی زنان:

-          سطح اشتراک زنان در پست‌های کلیدی و رهبری دولت افزایش یابد.

-         تمام اسناد حقوقی و قانونی در قالب یک سند عمومی توحید و متحدالمال شود.

-         مکانیزم واحد جهت تطبیق امور و برنامه های مرتبط به زنان در افغانستان ایجاد شود.

پلان توانمندسازی زنان شامل دوازده شاخص فرعی دیگر به شرح زیر است:

-          تعیین شاخص‌های مشخص برای ایجاد ارزش‌های نو، انتشار و تقویت آن در همکاری با وزارت اطلاهات و فرهنگ

-          تعیین شاخص‌های مشخص برای مفاهیم یا موضوعات مهم درباره عدالت جنسیتی در نصاب تعلیمی معارف

-          تعیین شاخص‌های مشخص برای ارزیابی و نظارت از فعالیت‌های ادارات براساس برنامه‌های آن‌ها

-          تعیین شاخص‌های مشخص برای ایجاد تغییرات در سیستم جذب کارمندان  و توسعه و گسترش آن در ولایات

-          تعیین شاخص‌های مشخص برای حضور معنی‌دار زنان در سطح تصمیم‌گیری در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باعث تقویت آن‌ها می‌شود.

-          تعیین شاخص‌های مشخص برای فراهم سازی زمینه تحصیل و آموزش برای زنان در داخل و خارج کشور تا زنان توانمند شوند.

-          پلان سهیم ساختن زنان در تصمیم‌گیری‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی

-          تعیین شاخص‌های مشخص برای ایجاد فضای مصوون کاری برای زنان در نهادهای دولتی و خصوصی

-          پلان توسعه کمیته منع آزار و اذیت در ادارات

-          پلان ارتقای ظرفیت و ایجاد مشارکت زنان درعرصه تکنالوژی معلوماتی و تطبیق آن در ده ولایت

همچنان پلان‌های زیر نیز می‌تواند در صورت ضرورت و صلاح‌دید، در نظر گرفته شود:

-          پالیسی زنان به مالکیت میراث

-          تقویت مشارکت ملی زنان در انتخابات

-          پلان ایجاد پروگرام partnership

 

چرا این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

در تهیه پلان ملی توانمندسازی زنان ادارات مرتبط دولتی و نهادهای جامعه مدنی اشتراک خواهند داشت، در نتیجه مشارکت عامه تامین می‌گردد. همچنان نهادهای جامعه مدنی از تطبیق آن نظارت خواهند نمود که شفافیت و حسابدهی افزایش می‌یابد.

معلومات اضافی

 

 

پالیسی حمایتی زنان در حالات جنگ و اضطرار

قطع نامه 1325 شورای امنیت (زنان، صلح و امنیت)

 SDGاهداف توسعه پایدار

قانون منع خشونت علیه زن

استراتژی و پلان کاری ملی مبارزه با خشونت علیه زنان

ANDF چارچوب انکشاف ..........

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

ایجاد کمیته مشترک برای تهیه پلان ملی توانمندسازی زنان

جنوری 2020

فیبروی 2020

شناسایی چالش‌ها، خطرات و آسیب‌پذیری تطبیق پلان‌ها، پالیسی‌ها، طرزالعمل‌ها و قوانین مرتبط با توانمندسازی زنان

مارچ 2020

اپریل 2020

تهیه مسوده پلان ملی توانمندسازی زنان (بودجه، تطبیقی و نظارتی ) به صورت پنج ساله و سالانه

می 2020

سپتمبر 2020

تعیین شاخص‌ها و نتایج متوقعه تطبیق پلان(ربعوار و سالانه)

اکتبر 2020

دسمبر 2020