افزایش مشارکت مردم در پروسه ترتیب بودجه سازی شاروالی‌ها

تعهد

افزایش مشارکت مردم در پروسه ترتیب بودجه سازی شاروالیها

تاریخ: جنوری 2020 الی آگست  2021

نهاد/ ارگان اصلی اجراء کننده

ارگان های محل  و شاروالی کابل

شرح تعهد

مشکل عمومی که تعهد به آن می­پردازد چیست؟

پروسه های بودجهسازی در شاروالیهای افغانستان بیشتر از بالا به پائین بوده و نظریات شهروندان در انتخاب پروژههای انکشافیکه در بودجه درج میشود، کمتر دخیل اند. معمولاً بودجه شاروالیها انعکاس دهنده نظریات آنعده افرادیست که سند بودجه این نهادها را ترتیب میکنند.

مشارکت ضعیف مردم در پروسه ترتیب و تطبیق بودجه شاروالی سبب شده که مردم از عواید و مصارف شاروالی کمتر اگاهی داشته باشند.  بیشتر شهروندان آگاهی ندارند که شاروالیها به چه اندازه منابع مالی را از مردم جمع آوری و در کدام زمینه ها به مصرف میرساند. این مسأله از یک سو در برخی موارد  زمینه ساز فساد شده و از سویی هم مشکلاتی چون عدم تطبیق و کاهش مؤثریت بودجه، عدم حسابدهی و نارضایتی شهروندان را منجر می شود.  

تعهد چیست؟

تعهد این است که مردم طبق یک میکانیزم مشخص در پروسه های ترتیب و تطبیق بودجه شاروالیها دخیل ساخته شوند. طبق این تعهد شاروالیها در زمان ترتیب بودجه به‌صورت منظم نظریات مردم را جمع آوری و پروژه هایی را انتخاب و شامل سند بودجه میسازند که از نظر مردم در اولویت باشند.

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

دخیل بودن مردم در قدم اول میتواند منابع را در مسیری بسیج کند که شدیدترین مشکلات را در شهرها مرفوع کند. از سوی دیگر منابع تحت نظارت مردم به مصرف رسیده و موثریت و شفافیت در مصرف منابع تضمین می شود. اشتراک شهروندان در پروسه ترتیب بودجه شهروندان را تشویق خواهد کرد، تا از جریان تطبیق پروژه های انکشافی نظارت کرده و نیز شاروالیها را مجبور میکند در ارتباط با فعالیتها و مصارفش به شهروندان حساب بدهد.

چرا این تعهد با ارزش‌های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

این تعهد مشارکت مردم در  فرایند ترتیب بودجه را تأمین و حسابدهی به شهروندان را افزایش داده، باعث تأمین شفافیت می‌شود.

معلومات اضافی

این تعهد با رهنمود حسابدهی در شاروالی ها، طرزالعمل ترتیب بودجه در شاروالی ها و قانون شاروالیها مرتبط است.

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

ترتیب پیش‌نویس رهنمود مشارکت مردم در فرایند ترتیب بودجه شاروالی‌ها

     جنوری 2020

اپریل 2020

برگزاری دو جلسه مشورتی با نهادهای جامعه مدنی جهت جمع‌آوری و گنجانیدن نظریات‌شان جهت غنامندی رهنمود مشارکت مردم در فرایند بودجه سازی

می 2020

جون 2020

نهاییسازی رهنمود

جولای 2020

آگست2020

تطبیق رهنمود مشارکت مردم در فرایند ترتیب بودجه از سوی 15 شاروالی در شهرهای مراکز ولایات جهت تأمین مشارکت مردم در ترتیب بودجه 1400

سپتمبر2020

دسمبر2020

انجام سروی بررسی نتایج مشارکت مردم در روند تطبیق بودجه و رضایت مندی شهروندان در 15 شهر

      جنوری 2021

جون 2021

تطبیق رهنمود مشارکت مردم در 34 ولایت افغانستان (هر ولایت یک‌شاروالی)

      جنوری2021

آگست2021

تماس

شخص ارتباطی در نهاد اجرا کننده

حامد کریمی / وفا محمد ناصری

محمد شفیق روغمل

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

رئیس پالیسی و پلان / آمر طرح و انکشاف قوانین و رهنمودهای اداره مستقل ارگان‌های محلی

رئیس پالیسی و پلان شاروالی کابل

ایمیل آدرس و شماره تلفن

karimiherat@gmail.com       0799501016   

wafa.naseri@gmail.com          078011995

shafiq.rogmal@gmail.com        0798675450

نهادهای دیگر

 

 

دولتی

 

 سازمان‌های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرف­های چند­جانبه، گروه­های کاری