ایجاد سیستم الکترونیکی جمع‌آوری عواید در شاورالی‌های 5 ولایت کلیدی به شمول کابل

تعهد

ایجاد سیستم الکترونیکی جمع‌آوری عواید در شاروالی‌های 5 ولایت کلیدی بهشمول کابل

تاریخ:  جنوری 2020 آگوست 2021

نهاد/ ارگان اصلی اجراء کننده

ارگان‌های محلی و شاروالی کابل

شرح تعهد

مشکل عمومی که تعهد به آن می­پردازد چیست؟

از حدود 153 شاروالی فعال هیچ کدام سیستم جمع‌آوری عواید مدرن و الکترونیکی ندارد.

پروسه جمع‌آوری عواید طولانی، زمان‌گیر و در برخی موارد غیر شفاف می‌باشد و در شهرهای کلان این مشکل چند برابر می‌شود. نبود نظارت لازم از شیوه جمع‌آوری عواید و مصارف شاروالی‌ها باعث ضیاع بخشی از  عواید این‌ نهادها می‌شود.

موجودیت فساد در شماری از شاروالی‌ها سبب نارضایتی 70% شهروندان از این  نهاد‌ها شده است.

تعهد چیست؟

الکترونیکی سازی سیستم جمع‌آوری عواید شاروالی‌ها زمینه مشارکت عامه را برای نظارت فراهم می‌کند و با افزایش مشارکت عامه شفافیت و حسابدهی افزایش یافته و زمینه فساد اداری در بخش عواید کاهش می‌یابد. با حذف فساد، زمینه عرضه خدمات بیشتر و معیاری‌تر برای شهروندان فراهم می‌گردد.

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

با ایجاد سیستم الکترونیکی جمع‌آوری عواید شاروالی‌ها، شفافیت و نظارت از شیوه جمع‌آوری و مصارف  این نهادها به‌وجود خواهد آمد.

سیستم قابلیت گزارش‌دهی براساس فاکتورهای مختلف مانند نوعیت عاید، ناحیه و سایر فاکتورهای مورد ضرورت را خواهد داشت. استفاده از این سیستم سبب ارتقاء شفافیت و حسابدهی شده و میزان باورمندی مردم را به شاروالی‌ها افزایش می‌یابد.

انتظار می‌رود که با انجام این تعهد شاهد تغییرات مثبت در بخش عواید شاروالیها باشیم و این نهادها با استفاده از عواید جمع‌آوری شده خود به شهروندان در اسرع وقت خدمات بهتر و با کیفیت عرضه نمایند. 

سیستم قابلیت گزارش‌دهی براساس فاکتورهای مختلف را خواهد داشت و گزارشات متنوعی از پروسه جمع‌آوری، نظارت و مصارف عواید جهت دسترسی شهروندان و نهادهای جامعه مدنی تولید می‌کند.

گزارشات باید دقیق و منظم بهصورت ماهوار، ربعوار و سالانه تهیه گردیده و برای همگان قابل دسترس باشند.

چرا این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

این تعهد با هر چهار ارزش مشارکت دولتداری باز مرتبط است. با استفاده از تکنالوژی‌های نوین سیستم الکترونیکی جمع‌آوری عواید ایجاد خواهد شد. پس از تطبیق سیستم شهروندان با مراجعه به پرتال می‌توانند به اطلاعات دقیق عواید دسترسی داشته باشند و در صورت وجود مشکل در اطلاعات می‌توانند دادخواهی نمایند که در نتیجه مشارکت عامه تأمین و شفافیت و حسابدهی در شاروالی‌ها  افزایش می‌یابد.

معلومات اضافی

 

قانون شاروالی‌ها، ضمایم شماره یک و چهار، قانون محصول خدمات شهری، لوایح اصناف، مقرره اخذ محصول صفایی، طرزالعمل موقت تثبیت کرایه از زمین‌های اضافی و لایحه جرایم اصناف

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

نیازسنجی بودجه و نیروی انسانی سیستم

جنوری 2020

فبروری 2020

تحلیل، دیزاین و انکشاف سیستم

مارچ 2020

دسمبر 2020

تست سیستم و آموزش کارمندان شاروالی‌ها در 5 ولایت کلیدی

جنوری 2021

فبروری 2021

تطبیق سیستم در شاروالی‌های 5 ولایت کلیدی

مارچ 2021

جون 2021

آگاهی عامه پیرامون ایجاد سیستم و نحوه استفاده از آن در 5 ولایت کلیدی

می 2021

آگوست 2021

ارائه گزارشات ماهوار و ربعوار

جون 2021

آگوست 2021

تماس

شخص ارتباطی در نهاد اجراء کننده

محترم عبدالصمد مقصودی از اداره ارگانهای محلی

محترم شفیق روغمل از شاروالی کابل

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

رئیس سیستم سازی الکترونیکی شهری اداره ارگان‌های محلی

رئیس پلان شاروالی کابل

ایمیل آدرس و شماره تلفن

samad.maqsoudi@gmail.com    0793111112  

Shafiq.rogmal@gmail.com        0798685450 

نهادهای دیگر

دولتی

وزارت مالیه

سازمان­های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرف­های چند­جانبه، گروه­های کاری

نهادهای مدنی مرتبط