اصلاح و تقویت سیستم EMIS

تعهد

 

اصلاح و تقویت سیستم EMIS

 

تاریخ: جنوری 2020- آگوست 2021

 

نهاد/ ارگان اصلی اجراء کننده

وزارت معارف و اداره ملی احصائیه و معلومات

 

شرح تعهد

 

مشکل عمومی که تعهد به آن می­پردازد چیست؟

وزارت معارف در سال 2016 فعالیتی را روی دست گرفت تا بتواند تمامی معلومات مربوط به این وزارت در عرصه‌های تشکیل، معاشات و تعلیم را در یک سیستم مرکزی معلوماتی MIS بگنجاند. این سیستم به این وزارت کمک می‌کرد تا روند اجرای فعالیت‌های این نهاد را بهبود بخشیده و شفافیت و حسابدهی را تقویت کند.

از آنجائیکه مدیریت انکشاف این سیستم‌ها در همکاری با چند اداره به‌صورت مشترک صورت می‌گیرد، تا هنوز تکمیل نشده است. قابل یادآوری است که کار به‌صورت جداگانه بالای بخش‌های گوناگون آن جریان دارد.

سیستم EMISدر حال حاضر در وزارت معارف به سطح ولایات که با مرکز وصل هستند، فعال است و اطلاعات حدود هجده هزار مکتب را در سطح کشور پوشش می‌دهد. اما متأسفانه با دیگر سیستم‌های وزارت ارتباط ندارد و بخشی از اطلاعات آن تکراری است. مثل اطلاعات تشکیل مکاتب، اطلاعات تعمیرها، صنوف و تجهیزات مکاتب که در سیستم منابع بشری و املاک وزارت معارف هم ثبت شده است.

به دلیل عدم ارتباط سیستم‌ها با یکدیگر، گزارشات آن‌ها باهم همخوانی ندارد و امکان تولید گزارشات دقیق، منسجم و یکپارچه را کاهش می‌دهد.

مشکل دیگر سیستم EMIS فعلی این است که اطلاعات احصائیوی تمامی متعلمین از سراسر کشور سالانه جمع‌آوری می‌شود. اما امکان تولید گزارشات مقایسوی وجود ندارد که میزان افزایش یا کاهش و نسبت تعداد متعلمان، معلمان، مکاتب و غیره را به صورت سالانه نشان بدهد. همچنان اطلاعات و گزارشات سیستم EMIS فعلی فقط برای وزارت معارف در دسترس است و گزارشات آن برای شهروندان قابل دسترس نیست.

 

تعهد چیست؟

این تعهد بنا دارد تا سیستم EMIS را به گونه‌ای اصلاح و تقویت کند که اولاً با سیستم HRMIS که توسط کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی انکشاف داده شده است تجمیع شود و ثانیاً کارکرد سیستم تغییر کند تا بتواند گزارشات تحلیلی و مقایسوی تهیه و ترتیب نماید. بخش قابل نشر آن برای عموم شهروندان نشر و در دسترس آنها قرار بگیرد.

 

 

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

با اصلاح و ارتقاء سیستم EMIS و تجمیع آن با سیستم HRMIS از دوباره کاری جلوگیری  شده و  وزارت معارف  از  یک مرجع واحد گزارش‌دهی دقیق و منسجم  برخوردار خواهد شد.

همچنان در آینده سیستم EMIS با دیگر سیستم‌های مدیریتی و تعلیمی وصل خواهد شد، تا تمام شاخص‌های گزارشات مورد ضرورت وزارت معارف از یک مرجع واحد تهیه گردد.

از ثبت اطلاعات تکراری تعداد معلمان، کارمندان و اجیران جلوگیری  شده و سیستم این اطلاعات را بهطور اتوماتیک از سیستم HRMIS دریافت خواهد کرد.

در نتیجه می توان گزارشات دقیق نسبت معلمان به شاگردان، نسبت کارمندان به شاگردان و نسبت مکاتب و صنف‌ها به شاگردان را تهیه و ترتیب نمود.

با اجرای تعهد امکان تولید گزارشات تحلیلی و مقایسوی براساس فاکتورهای مختلف اضافه  شده که برای تصمیم‌گیری‌های رهبری وزارت بسیار مؤثر خواهد بود.

 

چرا این تعهد با ارزش‌های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

این تعهد با تمامی ارزش‌های مشارکت دولتداری باز مرتبط است. با ایجاد سیستم الکترونیکی معیار استفاده از تکنالوژی‌های نوین تحقق می‌یابد. پس از ایجاد سیستم، شهروندان و نهادهای جامعه مدنی می‌توانند با مراجعه به پرتال، اطلاعات دقیقی از تعداد متعلمان و شاگردان به‌دست آورده که در نتیجه مشارکت عامه، شفافیت و حسابدهی افزایش  خواهند یافت.

 

معلومات اضافی

 

 

 

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

ایجاد کمیته کاری مشترک متشکل از وزارت معارف، اداره ملی احصائیه و معلومات و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری  و خدمات ملکی جهت انکشاف سیستم

جنوری 2020

جنوری 2020

ترتیب یک پلان عمل جهت ارتقاء و تقویت سیستم EMIS 

فبروری 2020

فبروری 2020

نیازسنجی، تحلیل و آنالیز سیستم

مارچ 2020

می 2020

انکشاف و ارتقاء سیستم EMIS

جون 2020

می 2021

تطبیق آزمایشی سیستم در ولایت کابل و هرات

می 2021

آگوست 2021

تماس

شخص ارتباطی در نهاد اجرا کننده

محترم میرویس احمدزی

محترم قاسم محسنی

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

رئیس نظارت و ارزیابی استراتژیک و رئیس سیستم EMIS

رئیس پلان استراتژیک

ایمیل آدرس و شماره تلفن

0798722947          qasimmohseni@gmail.com

0797737927          ah.mirwais@yahoo.com

نهادهای دیگر 

دولتی

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

 سازمان‌های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرف­های چند­جانبه، گروه­های کاری

دیدبان شفافیت افغانستان  و دیگر نهادهای مرتبط جامعه مدنی