تقویت نقش مردم و جامعه مدنی در نظارت از معارف

تعهد

 

تقویت نقش مردم و جامعه مدنی در نظارت از معارف

 

تاریخ: جنوری 2020- آگست 2021

 

نهاد/ ارگان اصلی اجراء کننده

وزارت معارف

 

شرح تعهد

 

مشکل عمومی که تعهد به آن می­پردازد چیست؟

وزارت معارف یکی از مردمیترین وزارتها در هر کشور  خوانده می‌شود. آنچه این وزارت را متمایز میسازد، حضور گسترده مردم در امر تصمیم گیری و پیشبرد فعالیتها  می‌باشد. اما آنچه در افغانستان اتفاق افتاده،حضور کمرنگ مردم و جامعه مدنی در امر تصمیم گیریها و نظارت از انجام فعالیتهای وزارت معارف است. این وضعیت تا جایی پیش میرود که این وزارت معارف در برخی موارد تمامی تصمیم های خود را به تنهایی گرفته و به دیدگاه‌های مردم کمتر توجه صورت مییرد.

نبود شوراهای فعال والدین در  شماری از مکاتب افغانستان یکی از مظاهر برجسته فاصله میان مردم وزارت معارف خوانده می‌شود. لازم به ذکر است که در بعضی مکاتب شورای والدین اسماً وجود دارد، اما ضعف هماهنگی میان اعضاء و عدم درک درست از مسوولیتها سبب شده  تا این شورا ها در امر تصمیم گیری و نظارت از کارکرد مسوولین نقش بارز ایفاء کرده نتوانند. 

بر علاوه در وزارت معارف یک چارچوب مشخص جهت فعال سازی و افزایش نقش مردم در نظارت و تصمیم گیری های مربوط به مکاتب وجود ندارد. این خلا منتج به مشکلات چون کیفیت پائین خدمات آموزشی، نرخ بلند غیر حاضری معلمین و متعملین، عدم حفظ و مراقبت زیرساخت های آموزشی، عدم شفافیت و پاسخگویی مسوولین شماری از مکاتب به مردم شده است.

 

تعهد چیست؟

تعهد به دنبال ایجاد میکانیزمی است که از طریق آن نقش شوراهای والدین و شورای اداری مکاتب را در سکتور آموزشی کشور تقویت کند. هدف میکانیزم یاد شده ایجاد شوراهای والدین و تقویت شوراهای اداری مکاتب است. این امر در بلند بردن کیفیت خدمات آموزشی، بهبود وضعیت تعلیم و تربیه، حسابدهی و شفافیت در وزارت معارف فوق العاده مهم است.  

 

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

با ایجاد شوراهای والدین و فعال سازی شورای اداری مکاتب جامعه مدنی، متنفذین و اولیای شاگردان عملاً در پیشبرد امور مکاتب دخیل میشوند. دخالت اقشار یاد شده در تصمیم گیری‌ها حس مالکیت را میان مردم تقویت کرده و آنها تشویق خواهند شد تا جهت بهبود امور مکاتب در ابعاد مختلف تلاش نموده و مسایل را از نزدیک مورد نظارت قرار دهند.

 

چرا این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

این تعهد از یک سو تقش نظارتی و تصمیم گیری مردم و اعضای جامعه مدنی را در مسایل مربوط به سرنوشت اطفال شان بلند میبرد که با ارزش مشارکت مردم در دولتداری باز مربتط است.

از سویی هم نظارت مردمی دست اندارکاران دولت را مجبور به حسابدهی  می‌نمایند که شفافیت را نیز در پی خواهد داشت.  

 

معلومات اضافی

 

 

این تعهد با میکانیزم همکاری وزارت معارف و جامعه مدنی مرتبط است.

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

ترتیب و تنظیم یک برنامه عمل برای ایجاد میکانیزم تقویت نقش مردم و جامعه مدنی در نظارت از معارف. 

جنوری 2020

فبروری 2020

ایجاد کمیته مشترک متشکل از نماینده گان وزارت معارف و اعضای جامعه مدنی جهت انکشاف میکانیزم تقویه نقش جامعه مدنی و مردم در نظارت از معارف

مارچ 2020

اپریل 2020

ترتیب مسوده میکانیزم ایجاد شورای والدین و تقویه شورای‌های اداری مکاتب توسط کمیته مشترک وزارت معارف و جامعه مدنی

می 2020

آگست 2020

شریک سازی مسوده میکانیزم با مردم جهت جمع آوری و گنجانیدن نظریات شان از طریق ویبسایت وزارت معارف و شبکه های اجتماعی  

سپتمبر2020

سپتمبر 2020

برگزاری نشست مشورتی با حضور نماینده گان اولیای شاگردان، متخصصین تعلیم و تربیه و اعضای جامعه مدنی جهت جمع آوری و گنجانیدن نظریات شان در مسوده میکانیزم

اکتبر 2020

نومبر 2020

تطبیق آزمایشی میکانیزم در 8 زون، هر زون دو مکتب شامل یک مکتب داخترانه و یک مکتب پسرانه

دسمبر 2020

جنوری 2021

نهایی سازی و منظوری طرح

فبروری 2021

آگست 2021

تماس

شخص ارتباطی در نهاد اجراء کننده

داکتر حمیدالله

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

معین مالی و اداری وزارت معارف

ایمیل آدرس و شماره تلفن

dr.sayedhamidullah@moe.gov.af     0729118118    

 

نهادهای دیگر 

دولتی

وزارت معارف افغانستان

 سازمان­های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرف­های چند­جانبه، گروه­های کاری

نهادهای جامعه مدنی مرتبط، مردم محل.