تدوین پالیسی ملی بهسازی و نوسازی ساحات غیرپلانی در مشارکت با مردم

تعهد

1.      تدوین پالیسی ملی بهسازی و نوسازی ساحات غیرپلانی در مشارکت با مردم

جنوری 2018 آگست 2019

نهاد/ ارگان اصلی اجرا کننده

وزارت شهرسازی و مسکن

شرح تعهد

مشکل عمومی که تعهد به آن می­پردازد چیست؟

عدم عرضه خدمات اساسی شهری توسط دولت در ساحات غیررسمی و غیرپلانی آسیب­پذیری شهروندان کشور را افزایش داده است و باعث سلب حقوق اساسی اتباع کشور، فقر شهری، کمبود زیربناها، افت منزلت اجتماعی، بحران هویت اجتماعی، به مخاطره افتادن محیط زیست شهری، تحمیل هزینه­های گزاف بالای دولت و مدیریت شهری و جامعه شده است. 

تعهد چه است؟

به منظور رفع چالش­های فوق وزارت شهری سازی و مسکن مصمم است تا پالیسی ملی بهسازی و نوسازی را در مشورت با نهادهای اجتماعی و مدنی تدوین و تصویب نماید.

توقع می­رود با تدوین این پالیسی زمینه برای به رسمیت شناختن ساحات غیرپلانی توسط دولت در همکاری با مردم مساعد گردد. به علل پیدایش و گسترش ساحات غیرپلانی توجه می­شود و تدابیر پیش­گیرانه به منظور جلوگیری از رشد ساحات غیرپلانی اتخاذ می­شود. این امر موجب اعاده حقوق اساسی اتباع کشور می­شود و آسیب پذیری آنان را کاهش می­دهد. مزید بر آن، با تدوین این پالیسی زمینه­های سرمایه گذاری و اشتغال­زایی برای باشندگان ساحات غیررسمی و غیرپلانی مساعد می­شود.

تعهد چگونه مشکل را حل می­کند؟

تدوین این پالیسی در مشارکت با وزارت­ها و نهادهای مرتبط سکتور عامه و نیز نهادهای مدنی و سازمان­های اجتماعی نیاز ایجاد دفاتر توانمندسازی شهروندان را در سطح ولایات برجسته می­سازد. پس از تصویب این پالیسی از سوی کابینه وزارت شهرسازی و مسکن پلان عمل این پالیسی را با گنجانیدن دیدگاه­های نهادهای مدنی و سازمان­های اجتماعی تدوین می­کند.

این پالیسی و برنامه عمل متعاقب آن باعث مشروعیت بخشیدن تطبیق پلان تفصیلی تعدیل ساحات غیررسمی و غیرپلانی می­گردد. با تطبیق پلان تفصیلی شهروندان کشور از ساحات غیرپلانی شامل ساحات پلانی شده و از خدمات عامه بهره­مند می­شوند. انتظار می­رود با تدوین و تطبیق این پالیسی حقوق اساسی شهروندان اعاده شود و به آسیب­پذیری­های آنان رسیدگی شود.

چرا این تعهد با ارزشهای مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

به دلیل اینکه انکشاف شهری و پالیسی بهسازی با مشارکت عامه تدوین و تطبیق می­شود، مردم می­توانند در حکومتداری خوب شهری سهم بگیرند و چالش­های اجتماعی و اقتصادی را شناسایی و راه­های بدیل را در همکاری با دولت پیشنهاد و تطبیق کنند.

در نتیجه، این تعهد با مشارکت عامه که یکی از ارزش­های مشارکت دولتداری باز است مرتبط می­باشد. زیرا در طرح و تدوین این پالیسی نهادهای مدنی و متخصصان مربوطه غیردولتی ذیدخل اند. شاروالی­ها، شوراهای مردمی، وکیلان گذر و متنفذین ساحات غیرپلانی و غیررسمی در بهسازی و نوسازی نقش موثر را ایفا می­نمایند.

این تعهد با حسابدهی نیز مرتبط است. در شرایط کنونی، دولت به باشندگان ساحات غیرپلانی و غیررسمی خدمات عامه را طوری که لازم است عرضه نمی­کند. با تدوین این پالیسی زمینه عرضه خدمات اساسی شهری به تمام ساکنین ساحات غیرپلانی فراهم می­گردد. افزون بر آن، چون مردم خود در روند بهسازی و نوسازی دخیل می­شوند آنها می توانند از دولت مطالبه حسابدهی نمایند.

معلومات اضافی

وجوه مالی این تعهد از بودجه وزارت شهرسازی و مسکن تامین می­گردد.

اجرای این تعهد با Urban National Priority Program/ برنامه شهری دارای اولویت ملی مرتبط است.

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

ترتیب مسوده پالیسی ملی بهسازی و نوسازی از سوی وزارت شهرسازی و مسکن

جنوری

2018

فبروری

2018

تدویر جلسه مشورتی با نهادهای مدنی و سازمان­های اجتماعی از سوی وزارت شهرسازی و مسکن به منظور گنجانیدن نظرهای  آنها در مسوده پالیسی بهسازی و نوسازی

مارچ

2018

می

2018

تدویر ۲ جلسه بین­الوزارتی به منظور گنجانیدن دیدگاه­های آنها در مسوده پالیسی بهسازی و نوسازی

جون

2018

جولای

2018

وزارت شهرسازی و مسکن دیدگاه­ها و پیشنهادهای به دست آمده از مشورت با سکتور عامه، نهادهای مدنی و سازمان­های اجتماعی را در تدوین نسخه نهایی پالیسی شامل می­سازد و جهت تصویب به شورای عالی انکشاف شهری ارائه می­کند.

آگست

2018

دسامبر

2018

تسوید برنامه عمل برای اجرای پالیسی از سوی وزارت شهرسازی و مسکن

جنوری

2019

فبروری

2019

برگزاری دو جلسه مشورتی با ادارات سکتور عامه، نهادهای مدنی و سازمان­های اجتماعی در مورد مسوده برنامه عمل از سوی وزارت شهرسازی و مسکن

مارچ

2019

می

2019

وزارت شهرسازی و مسکن دیدگاه­ها و پیشنهادهای به دست آمده از مشورت با سکتور عامه، نهادهای مدنی و سازمان­های اجتماعی را در تدوین نسخه نهایی برنامه عمل شامل می­سازد.

جون

2019

آگست

2019

تماس

شخص مسئول در نهاد اجرا­کننده

دیپلوم انجینر مول­الدین پوپل

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

رییس بهسازی ساحات غیرپلانی

ایمیل آدرس و شماره تلفن

Mawluddin_popal@yahoo.com                    0782788780/ 0752151496

نهادهای دیگر

 

دولتی

شاروالی­ها

سازمان­های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرف­های چند جانبه، گروه­های کاری