ارزیابی واحدهای اطلاع‌‌ رسانی، تدوین طرح تقویت مکانیزم اطلاع رسانی در 60 اداره دولتی و تطبیق طرح در 4 وزارت/ اداره

 تعهد

11. ارزیابی واحدهای اطلاع‌رسانی، تدوین طرح تقویت میکانیزم اطلاع‌رسانی در 60 اداره دولتی و تطبیق طرح در 4 وزارت/ اداره  

جنوری 2018 آگست 2019

نهاد/ ارگان اصلی اجرا کننده

وزارت اطلاعات و فرهنگ

شرح تعهد

مشکل عمومی که تعهد به آن می­پردازد چیست؟

نظر به گزارش کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات، در حال حاضر واحدهای اطلاع رسانی در 60 اداره دولتی افغانستان ایجاد شده است، با وجود این، گفته می­شود که این واحدها ناموثر اند. زیرا آنها بنا بر دلایل زیر معلومات دیجیتلی محدود  را در اختیار مراجعان می­گذارد: نبود دیتابس جامع معلومات، سیستم ناکارآمد جمع­آوری اسناد و زمان طولانی انتظار برای به دست آوردن معلومات درخواست شده.

از این روی، عدم موثریت مراجع اطلاع رسانی موجود، باعث عدم دسترسی مردم و رسانه‌ها به اطلاعات شده است و در همین حال، این امر سبب شده است تا شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی در ادارات تضعیف شود.

تعهد چه است؟

برای رفع چالش‌های یاد شده، وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد تا : 1) ظرفیت این مراجع اطلاع رسانی را مورد ارزیابی قرار دهد، 2)  برنامه­ ارتقای ظرفیت را به هدف  ارتقای ظرفیت در این واحدها برای انجام وظایف شان تدوین کند، 3) و برنامه ارتقای ظرفیت را در وزرات­ اطلاعات  فرهنگ، وزارت معادن و پترولیم، و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، و وزارت ترانسپورت به گونه آزمایشی تطبیق کند.

انتظار می­رود تطبیق این تعهد موجب سیستم کارای مدیریت و نشر معلومات شود. سر انجام، این تعهد منتج به موجودیت اطلاعات دیجیتلی، تسریع روند درخواست معلومات و تسهیل دسترسی عامه به داده­ها در وزارت خانه­ها و اداره­های یاد شده می­شود.

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

این تعهد نهادهای جامعه مدنی، خبرنگاران، نهادهای تحقیقاتی و ارگان‌های ذیربط را قادر می­سازد تا دیدگاه‌های شان را جهت غنامندی برنامه شریک سازند.

دیجیتالی شدن مدیریت معلومات در ادارات نشر اطلاعات را به منظور تامین دسترسی آسان و به­موقع عامه به تمام اطلاعات مرتبط تسریع خواهد کرد.

مزیت دیگر دیجیتلی شدن اطلاعات ارائه و مستند شدن رسمی تمام در خواست­های معلومات است.

چرا این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است: زیرا شامل مشارکت عامه می­شود و تطبیق تعهد دسترسی عامه به اطلاعات دقیق را افزایش می­دهد و حسابدهی و شفافیت را در سکتور عامه ارتقا می­بخشد. 

معلومات اضافی

این تعهد با استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری مرتبط است.

بودجه عملی کردن این برنامه از وجوه مالی وزرات­های مربوط تامین می­شود.

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

وزارت اطلاعات و فرهنگ هیئت اصلاح واحدهای اطلاع­رسانی را که متشکل از نهادهای جامعه مدنی عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و کارمندان و وزارت اطلاعات و فرهنگ است به منظور تدوین برنامه و ابزار تعیین روش ارزیابی واحدهای اطلاع­رسانی تشکیل می­دهد.

جنوری

 2018

مارچ

 2018

این هیئت 60 واحد اطلاع­رسانی را ارزیابی می­کند و یافته­های­شان را طی گزارشی از طریق وبسایت وزارت اطلاعات و فرهنگ همگانی می­سازد.

اپریل

 2018

سپتامبر

 2018

این هیئت برنامه ارتقای ظرفیت را بر اساس یافته­های ارزیابی ایجاد و از طریق وبسایت وزرات اطلاعات و فرهنگ نشر می­کند.

اکتبر

  2018

جنوری

 2019

تطبیق برنامه ارتقای ظرفیت در وزارت­های یاد شده با حمایت فنی هیئت

فبروری

2019

آگست

 2019

هیئت اصلاح واحدهای اطلاع­رسانی گزارش درس­های آموخته شده را در باره تطبیق برنامه در وزارت­ها و اداره­های یاد شده آماده می­کند و آن را با تمام واحدهای اطلاع­رسانی و شریکان شریک و از طریق وبسایت وزارت اطلاعات و فرهنگ همگانی می­سازد.

می

2019

آگست

2019

تماس

شخص ارتباطی در نهاد اجرا کننده

سید آقا حسین سانچارکی

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ

ایمیل آدرس و شماره تلفن

sancharaky@gmail.com        0202101303/ 0711001200

نهادهای دیگر

 

دولتی

60 اداره دولتی و کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات

سازمان­های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرف­های چند­جانبه، گروه­های کاری

نهادهای مدنی، رسانه‌ها، و دفتر یونسکو در کابل