بازنگری و تطبیق میکانیزم مشارکت عامه در روند بررسی

 تعهد

 

1.      باز­نگری و تطبیق میکانیزم مشارکت عامه در روند بررسی

 

جنوری 2018 آگست 2019

 

نهاد/ ارگان اصلی اجرا کننده

اداره عالی بررسی

 

شرح تعهد

 

مشکل عمومی که تعهد به آن می­پردازد چیست؟

عدم تامین مشارکت عامه در پروسه بررسی باعث کاهش شفافیت، حسابدهی و دسترسی عامه به اطلاعات می­شود و  موجب تضعیف نظارت عامه بر فعالیت­های ادارات و نهاد­های دولتی شده است. این امر می­تواند زمینه فساد را فراهم کند و عرضه خدمات عامه را نیز به چالش بکشاند.

نبود نظارت عامه در پروسه­های بررسی، زمینه سازش و تبانی بررسان و مراجع تحت بررسی را به منظور کتمان حقایق مساعد می­سازد، و در نهایت امر سبب افزایش فساد و تضعیف عرضه خدمات عامه می­شود.

 

تعهد چه است؟

اداره عالی بررسی قبلاً میکانیزم مشارکت عامه در روند بررسی را بدون اشتراک نهاد­های مدنی و رسانه­ها ترتیب کرده بود؛ اما در جریان جلسات مشورتی مشارکت دولتداری باز افغانستان بنا به تقاضای نهادهای مدنی این اداره مصمم گردید تا میکانیزم مزبور را با اشتراک نهاد­های مدنی و رسانه­ها بازنگری، نهایی و تطبیق نماید.

این میکانیزم به دلیل ذیدخل نبودن نهادهای جامعه مدنی و رسانه­ها در ترتیب آن، تا حال اجرا نشده است. بازنگری این میکانیزم با اشتراک نهادهای مدنی و رسانه­ها باعث غنامندی آن شده و زمینه تطبیق آنرا تسهیل می­بخشد. توقع می­رود با تطبیق این میکانیزم، نظارت عامه در پروسه­های بررسی تأمین و سبب افزایش شفافیت و حسابدهی در عرضه خدمات عامه شود و زمینه­های فساد را محدود سازد.

 

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

بازنگری و تطبیق میکانیزم مشارکت عامه در روند بررسی موجب اشتراک نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و رسانه­ها در پروسه بررسی می­شود. با تطبیق این تعهد، نهادهای متذکره بخشی از پروسه بررسی شده و از اجراآت دولت نظارت می­کنند. به علاوه، با تطبیق این تعهد کورس­های آموزشی برای تعدادی از نمایندگان نهاد­های مدنی و رسانه­ها در مورد روند بررسی مشترک برگزار می­شود. این کورس­ها ظرفیت­های آنان را در سهم­گیری فعال در روند بررسی مشترک در جریان و پس از اجرای مکانیزم ارتقا می­بخشد.

با تطبیق این تعهد از کتمان موارد عمده قابل بررسی و سازش بررسان با مراجع تحت بررسی جلوگیری می­شود و در نهایت امر شفافیت و حسابدهی در عرضه خدمات عامه ارتقا می­یابد و زمینه­های فساد اداری محدود می­شود.

 

چرا این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

این تعهد با ارزش­های متعدد مشارکت دولتداری باز ارتباط دارد. نخست، با عملی کردن میکانیزم فوق­الذکر، زمینه اشتراک عامه در پروسه­های بررسی فراهم می­شود و در ثانی، شمولیت نهاد­های مدنی و رسانه­ها در پروسه­های بررسی، باعث ارتقای شفافیت و حسابدهی در اجراآت دولت می­گردد. 

 

معلومات اضافی

 

 

وجوه مالی این تعهد از طریق یکی از پروژه­های بانک جهانی در افغانستان تحت نام

 Fiscal Performance Improvement Support Project (FSP) برای مدت چهار سال، تأمین می­گردد.

اجرای این تعهد، با چارچوب صلح و انکشاف افغانستان مرتبط است.

این تعهد با یکی از بنچمارک­های برنامه صندوق وجهی بازسازی افغانستان (IP- ARTF) بانک جهانی نیز مرتبط است.

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

تدویر سه جلسه مشترک با نهادی­های مدنی و رسانه­ها به منظور باز­نگری، تدقیق و تصویب میکانیزم مشارکت  عامه در روند بررسی.

یک گزارش/ نشریه منعکس کننده دیدگاه­ها، پیشنهادها، و سفارش­های نهادهای مدنی و رسانه­ها و تصمیم­های نهایی در باره تدقیق روند بررسی آماده و همگانی می­شود.

جنوری

2018

مارچ

2018

ایجاد ساختارهای لازم اداری و ارائه سه برنامه آموزشی- مطالعاتی در مورد اجرای مکانیزم از سوی اداره عالی بررسی برای کارمندان این ساختارها. البته موضوع­های این برنامه­های آموزشی پس از ایجاد مکانیزم مشخص می­شود. موضوع­های برنامه­های آموزشی باید عینی و به طور موثر مطابق یکدیگر باشد.

اپریل

2018

سپتامبر

2018

تدویر دو سیمینار آگاهی­دهی  برای  نهاد­های مدنی و رسانه­ها در مورد مسائل مرتبط با اشتراک آنها در روند بررسی. ساخت یک ویدیو از مسائل ارائه شده در سیمینارهای آگاهی­دهی و در دسترس قراردادن آنلاین آن.

اکتوبر

2018

دسمبر

2018

ترتیب پلان بررسی وزارت خانه­ها و اداره­های مستقل به اساس تحلیل خطر در مشارکت با نهاد­های مدنی و رسانه­ها طبق میکانیزم مشارکت عامه در روند بررسی.

جنوری

2019

مارچ

2019

اجرای 7 بررسی بر اساس پلان بررسی وزارت خانه­ها و اداره­های مستقل

اپریل

2019

آگست

2019

تماس

شخص ارتباطی در نهاد اجرا کننده

غلام سرور هاشمی

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

رئیس پلان و پالیسی اداره عالی بررسی

ایمیل آدرس و شماره تلفن

gs_hashemi91@gmail.com              0700818191       /         0202521505

 

نهادهای دیگر 

دولتی

کمیسیون حسابات عامه ولسی جرگه و بانک جهانی

 سازمان­های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرف­های چند­جانبه، گروه­های کاری

نهاد­های مدنی مرتبط و رسانه­ها