تدوین طرحی برای محافظت زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار

تعهد

1.      تدوین و تصویب طرح محافظت زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار

جنوری 2018 آگست 2019

نهاد/ ارگان اصلی اجرا کننده

وزارت امور زنان

شرح تعهد

مشکل عمومی که تعهد به آن می­پردازد چیست؟

شرایط جنگی و حالات اضطراری زنان را به طور نامتناسب آسیب­پذیر می­سازد و  میکانیزم مشخص برای ارگان­های مرتبط جهت پرداختن به مسائلی که زنان در این وضعیت­ها مواجه می­شوند وجود ندارد. این مسائل شامل و نه محدو به موارد زیر است:

خشونت جنسی، بی­جاشدگی داخلی، فقر، دسترسی نداشتن به آموزش و بهداشت، و ضربه روانی. نبود میکانیزم مشخص موجب شده است تا این آسیب­ها ابعاد گوناگون زندگی زنان را متاثر ­سازد. این امر می­تواند زنان را از لحاط تغذیه، مصئونیت، صحت و صحت روانی بیشتر از اقشار دیگر جامعه متاثر سازد.

تعهد چه است؟

وزارت امور زنان برای کاهش آسیب­پذیری زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار با همکاری وزارتخانه­ها وادارات ذیربط دولتی، ارگان­های محلی، نهادهای جامعه مدنی، نهادهای حقوق زنان، نهادهای بین­المللی همکار، و دیگر گروه­ها و نهادهای ذیربط طرح محافظت از زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار را تدوین می­کند.

این طرح پس از نهایی سازی به تصویب کابینه جمهوری اسلامی افغانستان می­رسد.

تعهد چگونه مشکل را حل می­­کند؟

این تعهد به نهادهای مرتبط اشاره شده فرصت می­دهد تا دیدگاه­ها و طرح­های خود را برای شمولیت در طرح حفاظت از زنان در شرایط جنگی و حالات اضطرار ارایه نمایند.

برای تطبیق این تعهد در گام نخست وزارت امور زنان کمیته­ای مرکب از ادارات ذیربط دولتی و نهادهای مدنی و بین­المللی فعال حقوق زن را به منظور تسوید طرح محافظت زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار ایجاد می­کند. این کمیته مسئول تسوید پالیسی محافظت زنان در شرایط جنگ و حالات اصطرار است.

کمیته طرح را تدوین می­کند و با نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط جهت نظرخواهی شریک می­سازد. طرح متذکره پس از نظرخواهی نهایی شده و جهت تایید به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارایه می­شود.

با تصویب این طرح میکانیزم مشخص در مورد محافظت از زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار به وجود می­آید و با تطبیق طرح فوق، توقع می­رود تا آسیب پذیری زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار  کاهش یابد و به مشکلات آنان رسیدگی به موقع صورت گیرد.

چرا این تعهد با ارزش­های مشارکت دولتداری باز مرتبط است؟

این تعهد با مشارکت عامه ارتباط دارد: زیرا طرح محافظت زنان در مشورت با نهادهای جامعه مدنی ذیربط، سازمان­های حقوق زن، و نهادهای بین­المللی فعال حقوق زن تدوین می­شود.

معلومات اضافی

وجوه مالی تطبیق این تعهد توسط وزارت امور زنان تامین می­شود.

فعالیت­های مهم (قابل سنجش و ارائه)

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

وزرات امور زنان کمیته­ای متشکل از نهادهای مرتبط دولتی، سازمان­های حقوق زنان، نهادهای مدنی، و سازمان­های بین­المللی همکار را برای تسوید طرح محافظت از زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار ایجاد می­کند.

جنوری

2018

فبروری

2018

تسوید طرح محافظت از زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار از سوی کمیته

مارچ

2018

آگست

2018

تدویر یک جلسه مشورتی در کابل با اشتراک نهادهای مرتبط دولتی، سازمان­های حقوق زنان و نهادهای جامعه مدنی از ولایات از سوی کمیته. بازخورد/ فیدبک­های آنها در نسخه نهایی مسوده طرح محافظت زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار شامل خواهد شد.

سپتامبر

2018

اکتوبر

2019

تصویب طرح در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان

نوامبر

2018

فبروری

2019

کمیته برنامه عمل را برای تسهیل اجرای پالیسی تهیه و نهایی می­سازد.

مارچ

2019

آگست

2019

تماس

شخص مسئول در نهاد اجرا کننده

زهرا حفیظی

عنوان وظیفه، بخش یا دیپارتمنت

رئیس پلان و پالیسی وزارت امور زنان

ایمیل آدرس و شماره تلفن

0786726664/0202346393         mowaplanningdepartment@gmail.com

نهادهای دیگر

دولتی

وزارت امور داخله، وزارت دولت در امور مبازره با حوادث، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، وزارت صحت عامه، اداره مستقل ارگان­های محلی، وزارت احیاء و انکشاف دهات و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

سازمان­های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، طرف­های چند جانبه، گروه­های کاری

کمیسیون مستقل حقوق بشر، شبکه زنان افغان، نهاد­های همکار بین­المللی بخصوص UNDP، UNWoMENو USAID و سایر نهادهای مرتبط جامعه مدنی