آجندای جلسه با اعضای محترم نهادهای جامعه مدنی عضو مجمع عمومی چهار‌شنبه مؤرخ 5 قوس ۱۳۹۹

انتخابات مجمع عمومی

ارائه کننده

زمان

تلاوت آیاتی از قرآن عظیم الشأن

محترم سیف الرحمن حبیبی

14:05-14:00

افتتـــاح جلـــــسه

محترم داکتر احمد جاوید عسکرزی هماهنگ کننده ملی و رئیس سکرتریت دولتداری باز

14:10 14:05

مرور طرح انتخابات مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز و گزارش ارزیابی خودی میان دوره‌ای برنامه عمل ملی-2

محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و رئیس مجمع عمومی

14:25 14:10

ارائه میکانیزم پیشنهادی نهادهای جامعه مدنی عضو مجمع پیرامون انتخابات مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز

نماینده نهادهای عضو مجمع

14:45 14:25

      استماع نظریات و پیشنهادات مهمانان حاضر در جلسه 

نماینده نهادهای عضو مجمع    

15:00 14:45

جمع‌بندی نظریات جمع‌آوری شده پیرامون پلان آگاهی عامه

محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و رئیس مجمع عمومی

15:15 15:00

جمع­بندی و ختم جلسه 

 محترم محمد ابراهیم تمیل

15:30- 15:15

زمان: چهارشنبه مورخ 5 قوس 1399 ساعت 2 بعد از ظهر

مکان: تالار جلسات تعمیر سنگی، ارگ ریاست جمهوری