آجندای جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز

آجندای جلسه مجمع عمومی سه شنبه مؤرخ 6 عقرب ۱۳۹۹

جلسه گزارش دهی ادارات دارای تعهد در برنامه عمل ملی-2 ، بازنگری اصول وظایف داخلی، انتخابات مجمع عمومی و چگونگی افزایش آگاهی عامه

ارائه کننده

زمان

تلاوت آیاتی از قرآن عظیم الشأن

محترم نجیب الله بغلانی

14:00

افتتـــاح جلـــــسه و معرفی رئیس جدید سکرتریت دولتداری باز

محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و رئیس مجمع عمومی

14:05

پیام رئیس جدید سکرتریت دولتداری باز به اعضای مجمع عمومی و ادارات دارای تعهد

محترم داکتر احمد جاوید عسکرزی هماهنگ کننده ملی و رئیس سکرتریت دولتداری باز

14:10

  1. مرور طرح پیشنهادی سکرتریت دولتداری باز پیرامون انتخابات مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز و مهلت زمانی برای تکمیل میکانیزم انتخابات از سوی نهادهای جامعه مدنی

محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و رئیس مجمع عمومی

14:15

  1. بازنگری اصول وظایف داخلی روی موضوع غیر حاضری اعضای مجمع عمومی

اعضای محترم مجمع عمومی

14:25

  1. جمع آوری نظریات اعضاء پیرامون نحوه افزایش آگاهی عامه در رابطه با دولتداری باز و اصول آن

اعضای محترم مجمع عمومی و نمایندگان ادارات دارای تعهد

14:50

  1. ارائه گزارش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

محترم حامد پوپلزی رئیس انکشاف منابع بشری

15:10

  1. ارائه گزارش از پیشرفت تعهدات ادارات دارای تعهد

اعضای محترم ادارات دارای تعهد در برنامه عمل ملی-2

15:20

استماع نظریات و پیشنهادات مهمانان حاضر در جلسه

اعضای محترم مجمع عمومی و نمایندگان ادارات داری تعهد

15:45

جمع­بندی و ختم جلسه 

 محترم محمد ابراهیم تمیل

15:45

زمان: سه شنبه مورخ 6 عقرب 1399 ساعت 2 بعد از ظهر

مکان: تالار جلسات تعمیر سنگی، ارگ ریاست جمهوری