ایجاد قوه اختصاصی مشارکت دولتداری باز در افغانستان

شماره

موضوع

وقت

مسؤلین

ملاحظات

 

ثبت نام اشتراک کنندگان

10: 00 - 9: 30

سکرتیت OGPA

 

 

تلاوت آیات قران عظیم الشأن

10:00– 10: 05

 

 

 

افتتاحیه و هدف برگزاری جلسه

10: 20- 10:05

محترم عبدالسبحان رؤوف، معاون نظارت، ارزیابی و تفتیش ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا.

 

 

ارایه پرزنتیشن پیرامون مشارکت دولتداری باز و سکرتریت مشارکت دولتداری باز در افغانستان

10: 40- 1-:20

محترم خلیل الرحمن متوکل، هماهنگ کننده دولتداری باز در افغانستان

 

 

بحث پیرامون قوه اختصاصی مشارکت دولتداری باز در افغانستان

10: 50- 10:40

محترم عبدالسبحان رؤوف، معاون نظارت، ارزیابی و تفتیش ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا. و اعضای جلسه

 

 

تعیین فوکل پاینت‌­ها برای کمیته­‌های فرعی قوه اختصاصی مشارکت دولتداری باز در افغانستان

11: 00- 10: 50

اعضای جلسه

 

اختتام