پیام جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

قانون اساسی کشور ما وثیقه ملی ما است. از اهداف قانون اساسی کشور ما ایجاد اداره سالم، جامعه مرفه و دموکراتیک مبتنی بر اصل عدالت اجتماعی است. ملت ما برای رسیدن به این اهداف پیکارهای پی‌گیر و تلاش‌های بسیاری کرده است.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان