اعضای مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان

شماره اسم وظیفه سازمان اهداف سازمان ایمیل شماره تماس تصویر
1 محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. m.i.tamil07@gmail.com 0711001200
2 محمد قاسم حلیمی معین مسلکی وزارت عدلیه m.q.halimi@moj.gov.af 0797955073
3 سید نصیر احمد رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه وزارت مالیه sayed.naseer.ahmad@mof.gov.af 0202105258
4 حسنا جلیل معین پالیسی و ستراتیژی وزارت امور داخله jalilhosna@gmail.com 0202233168
5 ولی الله ځدران معین پالیسی وزارت معادن و پطرولیم وزارت معادن و پترولیم mir.a.javid@gmail.com 0744060100
6 سید حسین آغا سانک چارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ sancharaky@gmail.com 0202101303
7 یما ترابی رئیس سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری ریاست عمومی دفتر مقام عالی ر یاست ج.ا.ا. test@email.com 0722662222
8 وحید الدین ارغون معین مالی و اداری لوی سارنوالی wahiduddin.arghon@gmail.com 0706010203
9 سپوژمی وردگ معین مسکلی و پالیسی وزارت امور زنان spozhmaiw@gmail.com 0700159830
10 سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگانهای محلی sarwarjawadi@gmail.com 07993 00019
11 ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع zohoruddinshirzada@hotmail.com 0202501184
12 احمد جواد جواد رئیس نظارت و پالیسی، دفتر شورای امنیت شورای امنیت ملی jawad@nsc.gov.af 10220000
13 رحیم الله غالب معاون امور پالیسی ولسی جرگه ghalib.parliament@gmail.com 0707738759
14 تیمورشاه قویم معاون امور پالیسی و مسلکی ریاست دارالانشای مشرانو جرگه temor_qawim@yahoo.com 0786685682
15 نقیب الله سالارزی رئیس اجرائیوی کمیسیون مستقل حقوق بشر naqibullahs@gmail.com 10022222
16 فضل الله ابدالی آمر پلان و پالیسی ستره محکمه fazlullah.abdali@gmail.com 010002222
17 ضیا احمد عبدالرحیم زی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی zia.abdulrahimzai@gmail.com 0798256320
18 ضیاءالحق حقپال نماینده (نهاد مدنی) د افغانستان د فرهنګ او ژبو د ملاتړو او پراختیا ملی بنسټ ziahaqpal@gmail.com 0770075081
19 عبدالودود افغان نماینده (نهاد مدنی) د افغان ځوانانو مدنی ټولنه ab.afghan@hotmail.com 0700249303
20 ناصر تیموری نماینده (نهاد مدنی) دیده بان شفافیت افغانستان (IWA) nasertimory1928@gmail.com 0794610003
21 ایمل عبدالله نماینده (نهاد مدنی) د افغان کلتوری ټولنو ګډه جرګه aimalkhan1987@gmail.com 0798901223
22 سید حمید ضیاء نماینده (نهاد مدنی) موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون (HBORL) zia@hborl.org.af 0790014425
23 خان آقا احمدزی نماینده (نهاد مدنی) موسسه نجات بشر دوستان (RHDO) k.ahmedzai@yahoo.com 0777792770
24 محمد شعیب ناصری نماینده (نهاد مدنی) موسسه امداد و انکشاف سریع افغانستان (OFRD) shoaibnassri@gmail.com 0700252138
25 لطف الله صافی نماینده (نهاد مدنی) اتحادیه پوهنتون های افغانستان safilutfullah@hotmail.com 0700278597
26 محمد آصف صافی نماینده (نهاد مدنی) قانون بهتر برای زنان (FLOW) flow.kabul@gmail.com 0793868687
27 سید عبدالله احمدی نماینده (نهاد مدنی) موسسه دمکراسی و توسعه افغانستان (ADDO) ahmadi.cca@gmail.com 0700294693
28 عبدالملک رحمانی نماینده (نهاد مدنی) سازمان انکشاف افغانستان (ADA) malik.rahmani@ada.org.af 0799209873
29 مریم صافی نماینده (نهاد مدنی) نهاد پژوهش و توسعه (DROPS) mariamsafi2006@gmail.com 0705313121
30 عطاءالله ویسا نماینده (نهاد مدنی) د قلم لار attaullah.wesa@gmail.com 0708000926
31 محموده تقوا نماینده (نهاد مدنی) هماهنگی کمک¬ها برای افغان-ها (COAR) mahmooda.taqwa@yahoo.com 0786370647
32 روشن سیرن نماینده (نهاد مدنی) مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان افغان (THRA) roshan.sirran@gmail.com 0700286774
33 شفیق الله عطایی نماینده (نهاد سکتور خصوصی) اتاق تجارت و صنایع افغانستان coo@acci.org.af 0799025023
34 شفیع¬الله نعیمی نماینده (نهادهای آکادمیک) اتحادیه پوهنتون¬ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی chancellor@ru.edu.af 0700035131