اعضای مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان

شماره اسم وظیفه سازمان اهداف سازمان ایمیل شماره تماس تصویر
1 محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. m.i.tamil07@gmail.com 0711001200
2 گل محمد گلزی معین مالی و اداری وزارت عدلیه Gm_gulzai@yahoo.com 0700492492
3 سید نصیر احمد رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه وزارت مالیه sayed.naseer.ahmad@mof.gov.af 0202105258
4 صدیق صدیقی معین پالیسی و ستراتیژی وزارت امور داخله Sediq sediqqi@gmail.com 0795667171--0202233168
5 ولی الله ځدران معین پالیسی وزارت معادن و پطرولیم وزارت معادن و پترولیم walizadran@gmail.com 0202304465
6 زهرا موسوی عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات کمیسیون دسترسی به اطلاعات zahidmusazie@gmail.com 0202101303
7 وحید الدین ارغون معین مالی و اداری لوی سارنوالی wahiduddin.arghon@gmail.com 0706010203
8 حسنا جلیل معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان jalilhosna@gmail.com 0700159830
9 سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگانهای محلی sarwarjawadi@gmail.com 0799300019
10 مطیع الله امید رئیس استراتیژیک، پالیسی و پلان وزارت تجارت و صنایع ma.omed@yahoo.com 0202501184
11 محمد مهدی جواد معاون ریاست دارالانشای دفتر شورای امنیت ملی شورای امنیت ملی qayumia@nsc.gov.af 0702818181
12 شاه ولی بهادری معاون امور پالیسی و مسلکی ولسی جرگه Shahwali_plmt@yahoo.com 0788169033
13 تیمورشاه قویم معاون امور پالیسی و مسلکی ریاست دارالانشای مشرانو جرگه temor_qawim@yahoo.com 0786685682
14 نقیب الله سالارزی رئیس اجرائیوی کمیسیون مستقل حقوق بشر naqibullahs@gmail.com 10022222
15 فضل الله ابدالی آمر توسعه و پلان ستره محکمه fazlullah.abdali@gmail.com 010002222
16 احمد حامد پوپل زی رئیس انکشاف مدیریت معلومات منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ahmadhamidpopalzai@yahoo.com 0788589868
17 ضیاءالحق حقپال نماینده (نهاد مدنی) د افغانستان د فرهنګ او ژبو د ملاتړو او پراختیا ملی بنسټ ziahaqpal@gmail.com 0770075081
18 عبدالودود افغان نماینده (نهاد مدنی) د افغان ځوانانو مدنی ټولنه ab.afghan@hotmail.com 0700249303
19 ناصر تیموری نماینده (نهاد مدنی) دیده بان شفافیت افغانستان (IWA) nasertimory1928@gmail.com 0794610003
20 عبدالعزیز دانش کروخیل نماینده (نهاد مدنی) افغان پژواک نیوز com.pajhwok@danish 93700225375+
21 خان آقا احمدزی نماینده (نهاد مدنی) موسسه نجات بشر دوستان (RHDO) k.ahmedzai@yahoo.com 0777792770
22 لطف الله صافی نماینده (نهاد مدنی) اتحادیه پوهنتون های افغانستان safilutfullah@hotmail.com 0700278597
23 خان زمان امرخیل نماینده (نهاد مدنی) ACCN aacn.kabul@gmail.com 0793941936
24 سید عبدالله احمدی نماینده (نهاد مدنی) موسسه دمکراسی و توسعه افغانستان (ADDO) ahmadi.cca@gmail.com 0700294693
25 محموده تقوا نماینده (نهاد مدنی) هماهنگی کمک¬ها برای افغان-ها (COAR) mahmooda.taqwa@yahoo.com 0786370647
26 روشن سیرن نماینده (نهاد مدنی) مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان افغان (THRA) roshan.sirran@gmail.com 0700286774
27 شفیق الله عطایی نماینده (نهاد سکتور خصوصی) اتاق تجارت و صنایع افغانستان coo@acci.org.af 0799025023
28 شفیع¬الله نعیمی نماینده (نهادهای آکادمیک) اتحادیه پوهنتون¬ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی chancellor@ru.edu.af 0700035131
29 بریالی عمرزی نماینده (نهاد مدنی) دفتر هماهنگی Ngos افغانستان ra_jami@yahoo.com 93700177740+
30 اجمل سایس نماینده (نهاد مدنی) شبکه اصلاح و تغیر shaheer.anil@appro.org.af 93700538081+