جلسه مجازی بحث و تبادل نظر پیرامون مسوده قانون اداره محلی

۱۰ سرطان ۱۳۹۹

جلسه مجازی بحث و تبادل نظر پیرامون مسوده قانون اداره محلی امروز سه شنبه مورخ 10 سرطان 1399 برگزار شد.

در این جلسه که به ابتکار دیدبان شفافیت افغانستان ترتیب یافته بود، محترم سید اکرام افضلی رییس اجرائیوی آن نهاد، محترم وفا محمد ناصری سرپرست ریاست پالیسی و پلان اداره ارگان‌های محلی، محترم ناصر تیموری مسوول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت، محترم آریا ابوی مشاور حقوقی اداره ارگان‌های محلی، اعضای محترم شبکه ابتکار حکومتداری محلی، اعضای محترم جامعه مدنی و چهره‌های اکادمیک اشتراک داشتند.

در ابتدا اشتراک کنندگان به ضرورت و اهمیت احیای مجدد "شبکه ابتکار حکومتداری محلی" برای بهبود حکومتداری محلی اشاره کرده و خواستار تلاش برای احیای مجدد آن شدند.

سپس مسوده قانون اداره محلی به بحث گرفته شد. پس از آن اعضای جلسه سوالات، نظریات و پیشنهادات اصلاحی خود را جهت غنامندی هر چه بیشتر قانون متذکره با مسوولین اداره ارگان‌های محلی در میان گذاشتند. مسوولین محترم اداره ارگان‌های محلی نیز ضمن ارایه پاسخ به سوالات اشتراک کنندگان در مورد محتوای قانون اداره محلی و اقدامات بعدی‌شان جهت غنامندی هرچه بشتر این قانون اطلاعات ارائه کردند.