جلسه هماهنگی میان اداره محترم ارگان‌های محلی و شاروالی محترم کابل

۳ سرطان ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی میان اداره محترم ارگان‌های محلی و شاروالی محترم کابل امروز مورخ 3 سرطان 1399 بصورت آنلاین برگزار شد.

 اداره ارگان‌های محلی و شاروالی کابل در برنامه عمل ملی-2 دو تعهد مشترک دارند و ایجاب می‌کند جهت پیشبرد تعهدات میان آن دو اداره هماهنگی صورت گیرد.

بنابراین جلسه هماهنگی آنلاین با حضور نمایندگان محترم اداره ارگانهای محلی وشاروالی کابل برگزار گردید و روی دو تعهد " افزایش مشارکت مردم در پروسه بودجه سازی شاروالی‌ها " و " ایجاد سیستم الکترونیکی جمع آوری عواید در شاروالی‌های 5 ولایت " بحث شد.

پس از تبادل نظر در رابطه با پیشرفت، مشکلات پیش روی انجام تعهدات، راه حل‌ها و اقدامات ضروری برای تطبیق تعهدات، تصامیم مقتضی اتخاذ شد.