ایجاد کمیته مشترک برای تهیه پلان ملی توانمندسازی زنان

۲۱ حوت ۱۳۹۸

تعهد وزارت محترم امور زنان در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان، پلان ملی توانمندسازی زنان می‌باشد. جهت تطبیق این تعهد 5 فعالیت در نظر گرفته شده است که فعالیت اول آن ایجاد کمیته مشترک برای تهیه پلان ملی توانمندسازی زنان می‌باشد.

بنابراین به منظور اجرای این فعالیت، امروز چهارشنبه مورخ 21 حوت 1398 جلسه‌ای در تالارجلسات مقام وزارت امور زنان با اشتراک رؤسای پلان و پالیسی، نمایندگان نهادهای دولتی و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی عضو مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان برگزار گردید.

نخست محترم سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان پیرامون تعهد آن وزارت در برنامه عمل ملی-2 و نقش آن برای رسیدن به عدالت جنسیتی صحبت نمود و سپس در رابطه با تحلیل پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (نپوآ) و برگزاری کنفرانس‌ها و سمپوریم‌ها در 5 زون کشور برای شنیدن مشکلات، پیشنهادات و نظریات زنان برای تدوین برنامه جامع و همه شمول جهت رسیدن به عدالت جنسیتی صحبت کرد.

سپس پریزنتیشنی از تحلیل برنامه کاری ملی برای زنان افغانستان (نپوآ) و شاخص‌های پیشنهادی برای تدوین برنامه ملی توانمندسازی زنان برای حاضرین ارائه شد. پس از بحث، تبادل نظر و ارائه پیشنهادات کمیته مشترک برای تدوین پلان ملی توانمندسازی زنان ایجاد گردید.

در نهایت جلسه با جمع‌بندی محترم سپوژمی وردک خاتمه یافت.