کنفرانس مشورتی برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز در هرات

۱۶ اسد ۱۳۹۸

کنفرانس مشورتی پیرامون برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز افغانستان در سالن کنفرانس‌های مقام ولایت هرات به روز چهارشنبه، ۱۶ اسد، ۱۳۹۸ برگزار گردید. در این جلسه محترمه مونسه حسن‌زاده معاون اجتماعی مقام ولایت هرات، روسای محترم ادرات دولتی، روسای محترم سکتور خصوصی زون غرب، فعالان محترم نهادهای جامعه مدنی و نمایندگان محترم موسسات اشتراک کرده بودند.
این جلسه که به منظور گردآوری نظریات و پیشنهادات شهروندان، نهادهای جامعه مدنی و ادارات دولتی در مورد تدوین تعهدات برنامه عمل ملی دوم راه اندازی گردیده بود، علاوه بر هرات، نمایندگان محترم جامعه مدنی و ادارات دولتی از ولایت‌های غور، فراه، بادغیس و نیمروز نیز نظریات و پیشنهادات خود را ارایه نمودند.
محترمه حسن‌زاده در سخنرانی افتتاحیه به اشتراک کنندگان گفت که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تطبیق برنامه عمل ملی ۱ موفق بوده و اکثر تعهدات در عمل تطبیق گردیده است. خانم حسن‌زاده افزود که انتظار دارد برنامه عمل ملی ۲ هم پر دستآورد باشد و در زندگی مردم تغییر مثبت بوجود بیاورد. لذا ضرورت است که شهروندان از برنامه‌ها و فعالیت‌های برنامه عمل ملی ۲ که در رسیدن مردم به رفاه تاثیر گذار است اگاهی پیدا کنند.
محترم ناصر تیموری مسول بخش دادخواهی دیده‌بان شفافیت افغانستان اشاره نمود که مشارکت مردم در تدوین تعهدات مشارکت دولتداری باز فاصله بین مردم و دولت را کاهش می‌دهد.
مشارکت دولتداری باز بر چهار اصل مهم شفافیت، حسابدهی، مشارکت عامه و استفاده از تکنالوژی استوار است. برای نیل به این اهداف نظریات و پیشنهادات شهروندان جمع پاوری میگردد تا دولتداری باز تقویه گردیده و شفافیت  و حسابدهی در امور دولتداری به وجود بیاید.