جلسه مشورتی پیرامون برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز در کندهار

۱۴ اسد ۱۳۹۸

جلسه مشورتی پیرامون برنامه عمل ملی دوم دولتداری باز در کندهار راه اندازی گردید

جلسه مشورتی پیرامون برنامه عمل ملی دوم دولتداری باز افغانستان در صالون کنفرانس های مقام ولایت کندهار به روز دوشنبه، ۱۴ اسد، ۱۳۹۸ برگذار گردید. در این جلسه برعلاوه عبدالحنان منیب معاون والی کندهار، روسای سکتور خصوصی زون جنوب غرب، فعالان مدنی، نماینده گان موسسات، جوانان و خانم ها اشتراک نموند.
این جلسه که به منظور گردآوری نظریات و پشنهادات نهادهای جامعه مدنی و ادارات دولتی در مورد تعهدات برنامه عمل ملی دوم راه اندازی گردیده بود برعلاوه کندهار، نماینده گان جامعه مدنی و ادارات دولتی از ولایت های هلمند، زابل و ارزگان نیز نظریات و پیشنهادات خودرا ارایه نمودند.
عبدالحنان منیب معاون والی کندهار در سخنرانی افتتاحیه به اشتراک کننده گان گفت که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تطبیق برنامه عمل ملی ۱ موفق بوده و اکثر تعهدات در عمل تطبیق گردیده است. اقای منیب افزود که انتظار دارد برنامه عمل ملی ۲ هم پر از دست آورد ها باشد، در زنده گی مردم تغییر مثبت ایجاد نماید و همچنان شهروندان از برنامه ها و فعالیت های برنامه عمل ملی ۲ که برای رفاه انها میباشد، اگاهی کامل پیدا کند.
قابل تذکر است که افغانستان در سال ۱۳۹۵ عضویت سازمان بین المللی دولتداری باز را کسب نمود
مشارکت دولتداری باز چهار اصل عمده (شفافیت، حسابدهی، مشارکت عامه و استفاده از تکنالوژی) دارد و در همین موارد نظریات و پیشنهادات شهروندان را جمع آوری نموده تا دولتداری تقویه گردیده و شفافیت در کارها به وجود بیاید.
در آینده نزدیک همچون ورکشاپ ها به شمول کابل در چهار زون تدویر می یابد.
قابل یادآدری است که این ورکشاپ ها توسط سکرتریت دولتداری باز و به همکاری نهادهای جامعه مدنی راه اندازی میگردد.