مسوده گزارش مرحله دیزاین ارزیابی مستقل برنامه عمل ملی-1

۱۴ اسد ۱۳۹۸

مسوده گزارش مرحله دیزاین ارزیابی مستقل برنامه عمل ملی-1 به بررسی گرفته شد.

نشستی که به ‌همین منظور روز دوشنبه مورخ 14 اسد 1398 در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، مسوده گزارش مرحله دیزاین ارزیابی مستقل برنامه عمل ملی-1 مشارکت دولتداری باز به بحث و بررسی گرفته شد.

این نشست با سخنان افتتاحیه محترم عبدالسبحان رؤوف معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. آغاز گردید. وی ضمن خوش آمدید از مهمانان گفت که این گزارش از سوی سازمان بین المللی مشارکت دولتداری باز (OGP) ترتیب گردیده است و چگونگی شکل‌گیری ساختار مشارکت دولتداری باز افغانستان، تعهدات آن و چگونگی پروسه کاری بین دولت و جامعه مدنی را مورد ارزیابی قرار داده است. نکات و پیشنهادات آن، ما را در تهیه برنامه عمل ملی-2 یاری خواهد نمود
سپس خانم هما سعید نماینده مشارکت دولتداری باز فشرده گزارش مرحله دیزاین ارزیابی برنامه عمل ملی-1 افغانستان را به اشتراک کنندگان ارایه نموده و افزود که این گزارش بر مبنای اسناد مرتبط و 30 مصاحبه در 70 صفحه تهیه شده است. همچنان از اشتراک کنندگان درخواست نمود تا نظریات و پیشنهادات اصلاحی خود را تا 9 اگست سال جاری ارایه نمایند تا در صورت لزوم شامل گزارش نهایی گردد.

پس از آن اشتراک کنندگان نظریات و پرسش های خود را پیرامون گزارش مطرح کردند که از سوی خانم سعید و نمایندگان ادارات داری تعهد برایشان پاسخ های قانع کننده ارایه شد.

نشست با نتیجه گیری مثبت از سوی خانم هما سعید به پایان رسید.