اولین جلسه کمیته رهبری اداره ملی اعتباردهی خدمات صحی

۳۱ سرطان ۱۳۹۸

اولین جلسه کمیته رهبری اداره ملی اعتباردهی خدمات صحی امروز دوشنبه مورخ 31 سرطان 1398 به ریاست محترم فدا محمد پیکار معین خدمات صحی وزارت محترم صحت عامه برگزار شد.

در این جلسه که قرار بود طرزالعمل کاری کمیته رهبری اداره ملی اعتباردهی، نام و لوگو، رأی‌گیری و فیصله به عمل آید. بعد از صحبت‌های طولانی بالای این موضوعات اعضا موافقه کردند که فیصله نهایی را به جلسه بعدی کمیته رهبری موکول نمایند. همچنان اعضای جلسه موافقت کردند که در آینده نزدیک جلسه بعدی کمیته رهبری مجددا برگزار شود.

در نهایت جلسه با جمع‌بندی و نتیجه‌گیری محترم پیکار معین خدمات صحی وزارت صحت عامه اختتام یافت.