پنجمین جلسه گروه‌کاری حکومتداری و مدیریت مالی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان

۱۱ سرطان ۱۳۹۸

پنجمین جلسه گروه‌کاری حکومتداری و مدیریت مالی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغاستان روز سه‌شنبه مورخ 11 سرطان 1398 به ریاست محترم مطیع الله مجددی رئیس گروهکاری و رئیس نظارت، ارزیابی و گزارشدهی وزارت مالیه و با اشتراک رئیسان محترم پلان و پالیسی وزارت‌ها / ادارات دولتی عضو گروه‌کاری و نمایندگان محترم جامعه مدنی عضو گروه کاری به هدف گزارش‌دهی از چگونگی اجرای تعهدات ادارات دارای تعهد برگزار گردید.

محترم عباس حکیمی آمر مشارکت عامه در روند بررسی و محترم سکندر نثار کارشناس مشارکت عامه در روند بررسی اداره عالی بررسی بیان داشتند:
هفت پلان بررسی وزارت‌ها و ادارات مستقل به اساس تحلیل خطر در مشارکت با نهادهای جامعه مدنی و رسانه تهیه و ترتیب گردیده است، پلان‌ها جهت نظرخواهی با اعضای محترم جامعه مدنی شریک گردید و نهایی شد.
مرحله تطبیق هفت پلان آغاز گردیده و نمایندگان محترم نهادهای دیده‌بان شفافیت، مجما، موسسه برابری برای صلح و دموکراسی و موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان به همراه تیم‌های تفتیش فعالیت خود را آغاز نموده‌اند.
بررسی پروژه تربیه معلم مربوط به ریاست تربیه معلم وزارت معارف، پاک سازی دریای کابل و اعمار بازار چهار چته مربوط به اداره مستقل زون پایتخت به طور کامل تکمیل گردیده است و در حال تهیه گزارش بررسی می‌باشد که بعد از تکمیل گزارش در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.
بررسی سیتم تدارکات وزارت انکشاف شهری، بررسی ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی و بررسی سیستم نظارت از کنترل ادویه‌جات ریاست تنظیم امور ادویه بین 60 تا 80 فیصد پیشرفت کرده است.
همچنان دو پروژه جدید، بررسی عملکرد پروژه اعمار سرک بگرامی الی جبل‌السراج و پروژه ترمیمات سرک کابل الی جلال‌آباد آغاز گردیده و حدود 5 فیصد پیشرفت داشته است.

محترم ولی الله مصباح مشاور تخنیکی کمیسیون دسترسی به اطلاعات از میزان پیشرفت تعهد کمیسیون اینگونه گزارش داد: پلان ارتقای ظرفیت تهیه گردیده و مرحله تطبیق تعهد در 4 وزارت/ اداره در جریان است.

محترم محمد امان اکرمی همکار آمریت انکشاف سیستم‌های اداره تدارکات ملی گزارش داد، که تطبیق OCDS بالای مرحله پلان‌گذاری تدارکات انجام شده و از طریق سیستم ageops قابل دسترس است و همچنان انکشاف سیستم مرحله تطبیق OCDS بالای مراحل داوطلبی و اعطاء قرارداد در جریان است.