هفتمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان

۲۵ سرطان ۱۳۹۸

هفتمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان تحت ریاست محترم عبدالسبحان رؤوف معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. و با اشتراک محترم عبدالودود افغان معاون مجمع عمومی، محترم خلیل‌الرحمن متوکل رئیس و هماهنگ کننده ملی سکرتریت دولتداری باز افغانستان و اعضای محترم مجمع عمومی به روز سه‌شنبه مورخ 25 سرطان 1398 در ارگ ریاست ج.ا.ا. تدویر گردید.

این جلسه به هدف بحث و تبادل نظر و تصویب جدول زمان‌بندی تدوین برنامه عمل‌ ملی-2 مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان برگزار گردید. در ابتدا جدول زمان‌بندی توسط محترم ناصر تیموری نماینده دیده‌بان شفافیت افغانستان برای اعضای جلسه به طور مفصل تشریح گردید و سپس اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند و نظریات خود را بیان نمودند.

به تعدادی از نظرات و پیشنهادات وضاحت داده شد و قرار بر این شد که دیگر نظرات اصلاحی اعضا در جدول زمان‌بندی برنامه عمل‌ ملی-2 گنجانیده شود و سپس با اعضای مجمع شریک گردد.

سپس با توافق نظر تمام اعضا و با درنظر داشت گنجانیدن نظرات اصلاحی جدول زمان‌بندی تدوین برنامه عمل‌ ملی-2 مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.

در نهایت جلسه با جمع‌بندی محترم عبدالسبحان رؤوف خاتمه یافت.