کنفرانس مشورتی برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز افغانستان

۲۶ سرطان ۱۳۹۸

کنفرانس مشورتی برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز افغانستان به روز چهارشنبه مورخ 26 سرطان 1398 در مرکز رسانه‌های حکومت دایر گردید.

این کنفرانس با حضور نمایندگان محترم نهادهای جامعه مدنی و رئیسان محترم پلان و پالیسی/ نمایندگان ادارات دولتی به هدف دریافت نظرات پیشنهادی آنان جهت تدوین تعهدات و شمولیت در برنامه عمل ملی- دوم مشارکت دولتداری باز افغانستان برگزار شد.

در ابتدا محترم عبدالسبحان رؤوف معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. و رئیس مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان در رابطه با جایگاه دولتداری باز برای رشد دموکراسی و گسترش روابط بین حکومت و نهادهای جامعه مدنی صحبت نمودند. سپس در مورد برنامه عمل ملی- اول و میزان پیشرفت آن معلوماتی ارائه دادند و اظهار امیدواری کردن که با استفاده از درس‌های آموخته شده از برنامه عمل ملی- اول، تحولات گسترده‌ای در اجرا و تطبیق برنامه عمل ملی دوم خواهیم داشت..

سپس، محترم سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیده‌بان شفافیت افغانستان در رابطه با نقش نهادهای جامعه مدنی برای رسیدن به دولتداری باز، محترم عین الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات در رابطه با نقش دسترسی به اطلاعات در دولتداری باز و محترمه روشن سیرن رئیس موسسه آموزش حقوق بشر برای زنان در رابطه با نقش زنان در دولتداری باز صحبت کردند.

اعضای جلسه به 6 گروه کاری برای انجام فعالیت گروهی تقسیم شدند. هر گروه به بحث و تبادل نظر با یکدیگر پرداخته و پیشنهادات خود را برای تدوین و شمولیت در برنامه عمل ملی- دوم یادداشت نموده و توسط نماینده هر گروه برای دیگر اعضا تشریح گردید.

در نهایت کنفرانس با جمع‌بندی محترم عبدالله احمدی رئیس موسسه توسعه دموکراسی خاتمه یافت.