افغانستان به سازمان بین‌المللی مشارکت برای حکومتداری باز می‌پیوندد

۱۸ قوس ۱۳۹۵

جمهوری اسلامی افغانستان طبق فیصله کابینه برای پیوستن به سازمان بین‌المللی مشارکت برای حکومتداری باز (OGP)، تعهدات لازم را تطبیق می‌کند.

در جلسه کابینه عبدالسلام رحیمی، رئیس عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری، تقاضای عضویت در سازمان بین‌المللی مشارکت برای حکومتداری باز و مزایای عضویت افغانستان در این سازمان را مطرح نمود.

آقای رحیمی گفت: سازمان بین‌المللی مشارکت برای حکومتداری باز به تأسی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بین‌المللی سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد، در سپتمبر 2011 میلادی ایجاد گردیده است.

رئیس عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری افزود: این سازمان به منظور فراهم‌سازی بستر بین‌المللی در راستای ترویج فعالیت‌های چندجانبه بین‌المللی و ایجاد تعهدات قوی در نهادهای دولتی فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد که اهداف این سازمان، افزایش مشارکت مردمی، مبارزه با فساد و به کارگیری فناوری‌های جدید برای ایجاد دولت‌های بازتر، اثربخش‌تر و پاسخگوتر می‌باشد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه عضویت افغانستان در سازمان بین‌المللی مشارکت برای حکومتداری باز را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داد.

همچنین ریاست عمومی اداره امور ریاست‌ جمهوری به حیث اداره رهبری‌کننده مؤظف شد که به همکاری ارگان‌های ذیربط در مورد مدیریت و تطبیق تعهدات سازمان بین‌المللی مشارکت برای حکومتداری باز اقدام عاجل نماید.