جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید

۲۵ حوت ۱۳۹۹

جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان روز دوشنبه، تاریخ 25 حوت سال 1399 تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و رئیس مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان و با اشتراک اعضای مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز در قصر سنگی ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

در ابتداء محترم محمد ابراهیم تمیل ضمن خوش‌آمدید به اشتراک کننده‌گان جلسه، در مورد چگونگی تطبیق تعهدات برنامه عمل ملی ـ ۲ معلومات مختصر ارائه نموده و در این راستا از تلاش‌های ادارات دارای تعهد و همکاری نهادهای جامعه مدنی مربوطه ابراز امتنان نمود.

متعاقباً نماینده‌گان ادارات دارای تعهد بالنوبه گزارشات چگونگی تطبیق تعهدات را به جلسه ارائه نمودند، که در این مورد اعضای نهادهای جامعه مدنی نظريات و پيشنهادات خود را مطرح کردند.

در بخش دیگر جلسه طرح تجلیل از  برگزاری هفته دولت‌داری باز به جلسه ارائه شد که همه ساله از تاریخ ۱۷ الی ۲1 ماه می از سوی کشورهای عضو مشارکت دولت‌داری باز تجليل می‌شود، که اشتراک کننده‌گان به‌منظور تجليل بهتر این هفته و غنامندی طرح مذکور پیشنهادات و نظريات اصلاحی خود را ابراز داشتند.

قابل ياد آوريست که طرح تجلیل  از هفته دولت‌داری باز از سوی سکرتریت دولت‌داری باز تهیه شده و به‌منظور غنامندی بیشتر و اخذ نظريات از طريق ايميل با اعضای مجمع عمومی شريک خواهد شد.