تشکیل نخستین جلسۀ شورای عالی زنان تحت ریاست رئیس جمهور غنی

۱۰ حوت ۱۳۹۹

بر اساس جدول زمانی برنامه عمل ملی ـ ۲ مشارکت دولت‌داری باز افغانستان، نخستین جلسۀ شورای عالی زنان تحت ریاست  جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی به روز دهم حوت سال جاری در ارگ برگزار شد.

در این جلسه، ابتدا بانوی اول کشور ضمن تشکر از رئیس جمهور بخاطر ایجاد شورای عالی زنان، گفت: ایجاد این شورا، ثابت می سازد که دولت حامی زنان است و با این قدم بزرگ، زمینه پیشرفت آنان در سطوح تصمیم گیری را فراهم می‌سازد.

وی افزود که ایجاد شورای عالی زنان یک اقدام تاریخی بوده که زمینه دسترسی زنان را به رهبری دولت فراهم ساخته است.

متعاقباً  سرپرست وزارت امور زنان  ضمن ارائه معلومات در مورد شورای عالی زنان گزارش خویش را در رابطه به نشست های مشورتی با زنان کشور پیرامون چگونگی فعالیت این شورا با رئیس جمهور شریک ساخت.

وی افزود که شورای عالی زنان به تأسی از فرمان شماره (۵۵) مؤرخ ۲۲/۵/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به منظور تطبیق تعهدات و دریافت راه های حل مشکلات زنان در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی ایجاد گردید.

سپس نظریات و پیشنهادات زنان پیرامون اجندای جلسات شورای عالی زنان توسط سارا سیرت به نماینده گی از زنان ولایات ارائه گردید.

در ادامه، معاون ریاست انسجام امور شوراهای عالی ریاست جمهوری طرزالعمل کاری شورا را به جلسه ارائه نموده، گفت که طرزالعمل کاری این شورا در ۴ فصل و ۲۸ ماده در همآهنگی با وزارت امور زنان طی چندین جلسه، اخذ نظریات و مشوره های مفید دفتر بانوی اول کشور و اخذ مشوره وزارت عدلیه، ترتیب و تدوین گردیده است.

رئیس جمهور پس از استماع نظریات اشتراک کننده گان، برگزاری نخستین جلسه شورای عالی زنان را به حاضرین تبریک گفت و آن را افتخار بزرگ دانسته افزود: اینکه اکنون زنان افغان از خود نمایندگی می کنند، باعث می شود صدای آنان هر روز رساتر گردد.

وی تصریح کرد که در گذشته تمرکز روی نقش دومی زن بوده، اما امروز تاکید روی نقش کلیدی زن به عنوان زن افغان و زن شهروند دارای حقوق مساوی با مردان میباشد که این خود یک اصل مسلم قانون اساسی کشور است.

قابل یاد آوريست که شورای عالی زنان یکی از تعهدات اساسی برنامه عمل ملی ـ ۲ مشارکت دولت‌داری باز افغانستان بوده، که چندی قبل بر اساس فرمان جلالتمآب رئيس جمهور تشکيل ګردید.