جلسۀ نظرخواهی پيرامون طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی

۲۱ میزان ۱۳۹۹

جلسه نظرخواهی در مورد مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی روز دوشبنه ۲۱ میزان سال ۱۳۹۹ هـ ش تحت ریاست محترم قضاوتوال نثار احمد ملکزی رئیس عمومی تدقیق و مطالعات و با اشتراک نماینده‌گان محترم لوی څارنوالی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌ها و سکرتریت دولت‌داری باز  در مقر ستره محکمه دایر گردید.

در آغاز جناب ملکزی حاضرین جلسه را خوش آمدید گفته و ضمن معلومات در مورد چگونگی تهیه طرح طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی معلومات داده و افزود  طرح متذکره به تاریخ ۱۷ سنبله سال جاری جهت نظرخواهی در ویب سایت ستره محکمه نشر شد و طبق فيصله های‌ قبلی باید جهت تحلیل نظریات دریافت شده و نهایی سازی آن دو نشست برگزار شود.

به گفته آقای ملکزی از جمله حدود ۳۰ نهاد دعوت شده به این نشست ۱۵ نهاد که نسبت دلایل موجه به این نشست حاضر نه‌شده اند، طرح متذکره را به‌گونه کتبی تائید نموده اند. 

سپس نظریات و پیشنهاداتی که از سوی برخی نهادها در مورد طرح متذکره ارائه شده بود به خوانش گرفته شد. اشتراک کننده‌گان پيرامون آن نظریات اصلاحی خود را ارائه کرد. که پس از بحث های همه‌جانبه به جز ماده نهم تمامی موارد طرزالعمل مورد تأييد  قرار گرفت.  

در نهایت تصمیم برآن شد تا اشتراک کننده‌گان نظریات خود پیرامون ماده نهم الی چهار روز به‌طور کتبی با مقام عالی ستره محکمه شریک ساخته تا پس از تحلیل و توحید در نشست آینده که به روز دوشنبه هفته آینده برگزار می‌شود، مورد تدقيق قرار گرفته و طرزالعمل نهایی شود.