کنفرانس آگاهی عامه در مورد چگونگی انکشاف برنامه عمل ملی-2 در ولایت بلخ

۲۰ میزان ۱۳۹۹

کنفرانس آگاهی عامه در مورد چگونگی انکشاف برنامه عمل ملی ـ ۲ به‌تاریخ ۲۰ میزان سال ۱۳۹۹ هـ ش با اشتراک محترم داکتر محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ، محترم سیداکرام افضلی رئيس دیده بان شفافیت افغانستان، محترم عبدالحق خرمی شاروال مزارشریف، خلیل‌الله حکمتی رئیس صحت عامه بلخ، محمد همایون نبی‌زاده معاون اداری ریاست معارف بلخ، نماینده‌گان سکرتريت دولت‌داری باز، نماینده‌گان نهادهای جامعه مدنی،  نماینده‌گان شوراهای انکشافی ولسوالی‌ها و وکلای گذر در تالار کنفرانس‌های مقام ولایت بلخ برگزار  گردید.

در آغاز محترم سيداکرام افضلی ضمن خوش آمد گویی به مهمانان، در مورد اهمیت نهادینه شدن مشارکت دولت‌داری باز، مؤثريت مشارکت دولت‌داری باز در پیشرفت جامعه و مسوولیت‌های نهادهای دولتی و جامعه مدنی در این راستا معلومات همه‌جانبه ارائه نمود.

آقای افضلی افزود: تقويت دولت‌داری باز در افغانستان یک نیاز مبرم است و باید مردم و حکومت مشترکاً در این راستا تلاش نمایند. به گفته وی دولت‌داری باز این زمینه را فراهم ساخته است تا مشکلات مردم به‌گونه اساسی حل و اعتماد میان مردم و حکومت نهادینه شود که با این کار مشارکت مردم در پروسه‌های حکومتی بیشتر و خدمات طبق خواست‌های مردم ارائه خواهد شد.

رئيس اجرائيوی ديده بان شفافیت ضمن ابراز امتنان از سکرتریت دولت‌داری باز در راستای تطبیق برنامه عمل ملی ـ ۲ افزود که این سکرتریت با ادارات دارای تعهد و جامعه مدنی در تطبیق تعهدات مربوطه همکاری لازم نموده است.

متعاقباً محترم اسلام‌الدین سيزگین آمر دسترسی به اطلاعات سکرتريت دولت‌داري باز با ارائه پريزنتیشنی در مورد مشارکت دولت‌داری باز، انکشاف برنامه عمل ملي ـ ۲ و تطبیق تعهدات این برنامه به اشتراک کننده‌گان معلومات ارائه نمود.

سپس محترم داکتر محمد افضل حدید رئيس شورای ولایتی بلخ به نماینده‌گی از مقام ولایت صحبت نموده و گفت که مردم و اداره محلی بلخ از تطبیق برنامه عمل ملی ـ ۲حمایت همه‌جانبه نموده و از این اقدام مشترک دولت و جامعه مدنی را تقدیر می‌نماید.

آقای حدید دولت‌داری باز را متضمن شفافیت در امور حکومت‌داری دانسته و افزود که با این کار اعتماد مردم بر حکومت افزايش خواهد یافت. وی ابراز امیدواری نمود که این پروگرام به گونه خوب و به سطح محلی تطبیق شود تا تمامی ولایات و حتی ولسوالی‌ها را تحت پوشش قرار دهد.

در بخش دوم نشست پنلی با اشتراک شاروال مزارشريف، رئیس صحت عامه، معاون اداری ریاست معارف بلخ  و نماینده نهادهای جامعه مدنی برگزار شد و اشتراک کننده‌گان پنل هر یک به نوبه خویش در مورد فعالیت ها معلومات و پاسخ به سوالات اشتراک کننده‌گان ارائیه نمودند و کنفرانس متذکره با جمع بندی رئیس شورای ولایتی بلخ خاتمه یافت.