نخستین جلسه گروه کاری حاکمیت قانون مشارکت دولت‌داری باز

۱۷ میزان ۱۳۹۹

جلسه گروه کاری حاکمیت قانون برنامه عمل ملی-2 مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان در مورد چگونگی تطبیق تعهدات گروه مربوطه امروز پنجشنبه 17 میزان 1399 در تالار جلسات مقام وزارت محترم امور داخله برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور داشت اعضای گروه کاری حاکمیت قانون، ادارات دارای تعهد و نماینده‌گان جامعه مدنی دایر شده بود، نخست محترم محمد باقر ملتیار رئیس عمومی پلان و پاليسی وزارت امور داخله و رئیس گروه کاری حاکمیت قانون ضمن يادآوری از چالشهای ناشی از شیوع ويروس کرونا، معلومات مختصری در مورد چگونگی تطبیق تعهدات ارائه نمود.

سپس نمایندگان ادارات دارای تعهد پیرامون پیشرفت تعهدات خود هریک بالنوبه معلومات ارائه نمودند.

تطبیق تعهدات بجز از تعهد وزارت محترم داخله مطابق تقسیم اوقات تطبیق برنامه عمل ملی-2 بدون تاخیر در حال اجرا می باشد. همچنان در مورد تعهد وزارت محترم عدلیه، ایجاد سیستم الکترونیکی تعقیب طی مراحل اسناد تقنینی به دلیل تغییر متودولوژی از کلاسیک به چابک (اجایل) فعالیت دوم و سوم تعهد به طور همزمان و به صورت متواتر انجام می شود.

مسوولان وزارت محترم امور داخله در تلافی تأخیر تعهد « تدوین پالیسی تعینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان بر اساس سیستم شفاف با نظارت جامعه مدنی » وعده همکاری سپرده و افزودند که تا هفته آینده مسوده پالیسی را جهت نظر خواهی در سایت نشر خواهند کرد.

در نهایت فیصله های زیر به‌عمل آمد:

-         سکرتریت دولتداری باز با ادارات دارای تعهد که در جلسه حضور نداشتند تماس گرفته و دلیل عدم حضور آنها را جویا شده و در جلسات آتی حتما حضور پیدا کنند.

-         نقش سازنده نهادهای جامعه مدنی نباید نادیده گرفته شود.

-         اداراتی که در تطبیق تعهدات خود تاخیر دارند تلاش نمایند تا تاخیر را جبران نمایند.

-          ادارات دارای تعهد در تطبیق درست و به موقع تعهدات خود احساس مسئولیت داشته باشند.