فرمان ایجاد شورای عالی زنان از طرف رئیس جمهور ج.ا.ا. امضاء شد.

۲۳ اسد ۱۳۹۹

فرمان ایجاد شورای عالی زنان از طرف رئیس جمهور ج.ا.ا. امضاء شد.

قابل یادآوری است که یکی از تعهدات برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان ایجاد شورای عالی زنان می‌باشد. به خاطر ایجاد این شورا بنابر هدایت جلالتمآب رئیس جمهور ج.ا.ا. کمیته‌ای با مشارکت محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، محترم سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت محترم امور زنان، محترم شاپور ژمن رئیس انسجام شوراهای عالی ریاست ج.ا.ا.، محترم یلدا شریفی مشاور دفتر جلالتمآب بانوی اول کشور، محترم معصومه حیدری آمر اطلاعات شفاف دولتداری باز، محترم محمد یونس مصلح آمر تنظیم امور بین‌الملل ریاست ج.ا.ا. ایجاد شد.

 کمیته متذکره مسوده جامع فرمان ایجاد شورای عالی زنان را  ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری تقدیم نمود. این مسوده روز پنجشنبه مؤرخ 23 اسد 1399 توسط جلالتمآب محمداشرف غنی رئیس جمهور ج.ا.ا. به امضا رسید.