سومین جلسه کمیته ترتیب مسوده فرمان ایجاد شورای عالی زنان

۶ اسد ۱۳۹۹

جلسه کمیته ترتیب مسوده فرمان ایجاد شورای عالی زنان به روز دوشنبه مورخ 6 اسد 1399 تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. و با اشتراک محترمه سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، محترمه یلدا شریفی مشاور دفتر جلالتمآب بانوی اول کشور، محترم مجیب‌الرحمن لمر آمر شورای علمی، فرهنگی و سرمایه بشری و محترمه معصومه حیدری آمر اطلاعات شفاف برگزار گردید.

در ابتدا محترم محمد ابراهیم تمیل پیرامون فیصله‌های جلسه قبل صحبت نمودند که قرار بود مسوده فرمان و طرزالعمل ایجاد شورای عالی زنان با جلالتمآب بانوی اول کشور و وزیر محترم امور زنان شریک شده و نظریات‌شان گرفته شود.

سپس محترم مجیب‌الرحمن لمر آخرین نسخه مسوده فرمان و طرزالعمل ایجاد شورای عالی زنان را که با در نظرداشت نظریات جلالتمآب بانوی اول کشور و وزیر محترم امور زنان ترتیب شده بود را به خوانش گرفته و نظریات اعضای کمیته را جویا شدند.

پس از بحث و تبادل نظر روی همه موارد بغیر از اینکه سکرتریت شورای عالی زنان بر عهده اداره محترم امور ریاست جمهوری ا.ا. یا وزارت محترم امور زنان باشد موافقت حاصل گردید.

در نهایت فیصله بر این شد که نظر وزیر صاحب امور زنان در رابطه با سکرتریت شورای عالی زنان گرفته شود و و با در نظرداشت نظریات ایشان نسخه نهایی مسوده فرمان و طرزالعمل ایجاد شورای عالی زنان ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری پیشکش گردد.