خبرها

ایجاد کمیته نصاب های تحصیلی
۲۵ حوت ۱۳۹۸

جلسه‌ای پیرامون انجام فعالیت اول تعهد وزارت تحصیلات عالی امروز مورخ 25 حوت 1398 به ریاست محترم احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی برگزار شد. در این جلسه نماینده محترم نصاب‌های تعلیمی وزارت محترم معارف، آمر محترم نصاب‌های تحصیلی وزارت محترم تحصیلات عالی، نمایندگان جامعه مدنی، ن... بیشتر بخوانید

ایجاد کمیته مشترک برای تهیه پلان ملی توانمندسازی زنان
۲۱ حوت ۱۳۹۸

تعهد وزارت محترم امور زنان در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان، پلان ملی توانمندسازی زنان می‌باشد. جهت تطبیق این تعهد 5 فعالیت در نظر گرفته شده است که فعالیت اول آن ایجاد کمیته مشترک برای تهیه پلان ملی توانمندسازی زنان می‌باشد. بنابراین به منظور اجرای این فعالیت، امروز چهارشنبه مورخ 2... بیشتر بخوانید

ایجاد کمیسیون مختلط با صلاحیت جهت تسوید سند تقنینی مالکیت ذینفع از سوی وزارت صنع...
۷ حوت ۱۳۹۸

تعهد وزارت محترم صنعت و تجارت در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان، تسوید و طی مراحل سند تقنینی مالکیت ذینفع می‌باشد. جهت تطبیق این تعهد ۹ فعالیت در نظر گرفته شده است که فعالیت اول آن ایجاد کمیسیون مختلط با صلاحیت جهت تسوید سند تقنینی مالکیت ذینفع از سوی وزارت صنعت و تجارت با مشارکت نهادهای... بیشتر بخوانید

ایجاد سیستم الکترونیکی تعقیب طی مراحل اسناد تقنینی
۳۰ دلو ۱۳۹۸

تعهد وزارت محترم عدلیه در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان، ایجاد سیستم الکترونیکی تعقیب طی مراحل اسناد تقنینی می‌باشد. چهت تطبیق این تعهد 7 فعالیت در نظر گرفته شده است. فعالیت اول آن هماهنگی با ادارات ذیربط پیرامون ایجاد سیستم و نیازسنجی بودجه و نیروی انسانی است. به منظور اجرای این فعالیت... بیشتر بخوانید

ایجاد کمیته مشترک میان وزارت امور داخله و نهادهای جامعه مدنی به منظور تدوین پالی...
۲۸ دلو ۱۳۹۸

تعهد وزارت امور داخله در برنامه عمل ملی-2 کشور، تدوین پالیسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان براساس سیستم شفاف با نظارت جامعه مدنی می‌باشد. جهت تطبیق این تعهد 7 فعالیت در نظر گرفته شده است. فعالیت اول آن ایجاد کمیته مشترک میان وزارت امور داخله و نهادهای جامعه مدنی به منظور تدوین پالیسی تعیینات و ترفی... بیشتر بخوانید

ایجاد کمیته مشترک متشکل از نمایندگان ادارات دولتی و نهادهای جامعه مدنی به منظور...
۲۷ دلو ۱۳۹۸

تعهد ستره محمکه ج.ا.ا. در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان ایجاد میکانیزم عدالت باز برای تامین دسترسی به اطلاعات و تسریع روند رسیدگی به قضایای فساد اداری مقامات عالی رتبه دولتی و مقامات دولتی می‌باشد. جهت تطبیق این تعهد 8 فعالیت در نظر گرفته شده است. فعالیت اول آن ایجاد کمیته مشترک متشکل از... بیشتر بخوانید

کنفرانس آگاهی‌دهی از پروسه تدوین برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز افغانستا...
۲۰ دلو ۱۳۹۸

کنفرانس آگاهی‌دهی از پروسه تدوین برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز افغانستان در مرکز رسانه‌های حکومت به روز یکشنبه مورخ 20 دلو 1398 برگزار گردید. این کنفرانس به منظور آگاهی‌دهی از مشارکت دولتداری باز و پروسه تدوین برنامه عمل ملی دوم و پر رنگ ساختن نقش مردم در مشارکت دولتداری باز با اشتراک... بیشتر بخوانید

جلسه تطبیق تعهدات وزارت صحت عامه در برنامه عمل ملی-2
۱۵ دلو ۱۳۹۸

جلسه تطبیق تعهدات وزارت صحت عامه امروز سه شنبه مورخ 15 دلو با اشتراک مسوولین وزارت محترم صحت عامه و اعضای محترم جامعه مدنی در دفتر معینیت پالیسی و پلان وزارت محترم صحت عامه برگزار شد. نخست، محترم عبدالقدیر قدیر رئیس پلان و پالیسی وزارت محترم صحت عامه در مورد اقدامات آن وزارت به اعضای جامعه مدنی معلومات داده... بیشتر بخوانید

جلسه‌ای پیرامون آغاز تطبیق برنامه عمل ملی-2 در ارگ ریاست ج.ا.ا. برگزار شد
۲۸ جدی ۱۳۹۸

جلسه‌ای پیرامون آغاز تطبیق برنامه برنامه عملی-2 به روز شنبه مورخ 28 جدی 1398 با اشتراک محترم محمدهارون چخانسوری معاون حکومتداری و برنامه‌ها و سرپرست معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا.، محترم خلیل‌الرحمن متوکل هماهنگ کننده ملی و رئیس سکرتریت دولتداری باز، معینا... بیشتر بخوانید

برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز در کابینه ج.ا.ا. تصویب شد.
۲۳ جدی ۱۳۹۸

یکی از الزامات عضویت در مشارکت دولتداری باز، تدوین و تطبیق برنامه عمل ملی به منظور ارتقای شفافیت، حساب‌دهی و مشارکت شهروندان در طرح، تدوین و تطبیق پالیسی‌های عامه است. پروسه تدوین برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان از ماه سرطان 1398 آغاز گردید. برای جمع‌آوری تعهدات پیشنهادی شهروندان... بیشتر بخوانید