خبرها

جلسه تطبیق تعهدات وزارت صحت عامه در برنامه عمل ملی-2
۱۵ دلو ۱۳۹۸

جلسه تطبیق تعهدات وزارت صحت عامه امروز سه شنبه مورخ 15 دلو با اشتراک مسوولین وزارت محترم صحت عامه و اعضای محترم جامعه مدنی در دفتر معینیت پالیسی و پلان وزارت محترم صحت عامه برگزار شد. نخست، محترم عبدالقدیر قدیر رئیس پلان و پالیسی وزارت محترم صحت عامه در مورد اقدامات آن وزارت به اعضای جامعه مدنی معلومات داده... بیشتر بخوانید

جلسه‌ای پیرامون آغاز تطبیق برنامه عمل ملی-2 در ارگ ریاست ج.ا.ا. برگزار شد
۲۸ جدی ۱۳۹۸

جلسه‌ای پیرامون آغاز تطبیق برنامه برنامه عملی-2 به روز شنبه مورخ 28 جدی 1398 با اشتراک محترم محمدهارون چخانسوری معاون حکومتداری و برنامه‌ها و سرپرست معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا.، محترم خلیل‌الرحمن متوکل هماهنگ کننده ملی و رئیس سکرتریت دولتداری باز، معینا... بیشتر بخوانید

برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز در کابینه ج.ا.ا. تصویب شد.
۲۳ جدی ۱۳۹۸

یکی از الزامات عضویت در مشارکت دولتداری باز، تدوین و تطبیق برنامه عمل ملی به منظور ارتقای شفافیت، حساب‌دهی و مشارکت شهروندان در طرح، تدوین و تطبیق پالیسی‌های عامه است. پروسه تدوین برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان از ماه سرطان 1398 آغاز گردید. برای جمع‌آوری تعهدات پیشنهادی شهروندان... بیشتر بخوانید

جلسه اداره ثبت و بررسی دارایی ها با اعضای محترم جامعه مدنی عضو مجمع عمومی مجتمع...
۸ جدی ۱۳۹۸

به منظور بررسی از چگونگی تکمیل تعهد (ثبت، نشر و تدقیق دارایی‌های 100 مقام عالی رتبه دولتی) جلسه‌ای مشترک امروز یکشنبه مؤرخ 8 جدی 1398 در تالار جلسات تاپی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه محترم عبدالودود بشریار رئیس اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها و نمایندگان محترم نهاده... بیشتر بخوانید

بررسی چگونگی تطبیق تعهد طرح تدوین و تطبیق تشکیل سازمان اعتبار دهی و ارائه خدمات...
۵ جدی ۱۳۹۸

به‌منظور بررسی چگونگی تطبیق تعهد « طرح تدوین و تطبیق تشکیل سازمان اعتبار دهی و ارائه خدمات صحی در کشور» نشستی با اشتراک محترمه دیوه صمد معین پلان و پاليسی وزارت صحت عامه و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی در وزارت صحت عامه برگزار شد.چون در جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز مورخ 17 قوس 139... بیشتر بخوانید

نظرخواهی عامه پیرامون مسوده تعهدات برنامه عمل ملی-2 ج.ا.ا.
۱۸ قوس ۱۳۹۸

 یکی از الزامات عضویت در مشارکت دولتداری باز، تدوین و تطبیق برنامه عمل ملی به منظور ارتقای شفافیت، حساب‌دهی و مشارکت شهروندان در طرح، تدوین و تطبیق پالیسی‌های عامه است. برنامه عمل ملی برای یک دوره دوساله تدوین می‌شود که معمولا 5 الی 15 تعهد را در بر دارد. طبق رهنمودهای مشارکت دولت‌دار... بیشتر بخوانید

جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان به‌منظور تائید تعهدات پیشنه...
۱۷ قوس ۱۳۹۸

جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز  افغانستان به‌منظور تائید تعهدات پیشنهادی برنامه عمل ملی‌ـ۲ در تالار جلسات تعمیر سنگی ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست امروز یکشنبه مورخ 17 قوس 1398 تحت ریاست محترم عبدالسبحان رؤوف معاون پاليسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا... بیشتر بخوانید

نهایی‌سازی تعهدات برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز
۷ قوس ۱۳۹۸

جلسه نهایی‌سازی تعهدات برنامه عمل ملی-2 در مرکز رسانه‌های حکومت به روز پنجشنبه مورخ 7 قوس 1398 با اشتراک محترم خلیل‌الرحمن متوکل هماهنگ کننده ملی و رئیس سکرتریت دولتداری باز، محترم یما ترابی رئیس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، محترم سپوژمی وردک معین پلان و پالیسی وزارت امور زنان، روسای پلان... بیشتر بخوانید

نظرخواهی عامه پیرامون گزارش پایان دوره‌یی ارزیابی خودی از چگونگی تطبیق برنامه عم...
۴ قوس ۱۳۹۸

ارزیابی خودی توسط کشورهای عضو در همکاری با نهادهای جامعه مدنی صورت می‌گیرد و به واحد حمایوی مشارکت دولت‌داری باز گزارش داده می‌شود. در دوره دوساله که برنامه عمل ملی تدوین و تطبیق می‌گردد، دوبار ارزیابی خودی صورت می‌گیرد. 1.      ارزیابی میان‌دوره‌ی... بیشتر بخوانید

برگزاری فکرگاه گروه کاری معارف و صحت برای بررسی تخصصی تعهدات پیشنهادی شهروندان ب...
۲۷ عقرب ۱۳۹۸

فکرگاه گروه کاری معارف و صحت برای بررسی تخصصی پیشنهادات شهروندان برای شمولیت در برنامه عمل ملی-2 در وزارت محترم معارف امروز دوشنبه مورخ 27 عقرب 1398 با اشتراک داکتر محمدمیرویس بلخی وزیر وزارت محترم معارف، محترم محمد ابراهیم شینواری معین تعلیمات عمومی وزارت محترم معارف، داکتر سید حمیدالله معین مالی و ادار... بیشتر بخوانید