خبرها

پنجمین جلسه گروه‌کاری حکومتداری و مدیریت مالی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستا...
۱۱ سرطان ۱۳۹۸

پنجمین جلسه گروه‌کاری حکومتداری و مدیریت مالی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغاستان روز سه‌شنبه مورخ 11 سرطان 1398 به ریاست محترم مطیع الله مجددی رئیس گروه‌کاری و رئیس نظارت، ارزیابی و گزارشدهی وزارت مالیه و با اشتراک رئیسان محترم پلان و پالیسی وزارت‌ها / ادارات دولتی عضو گروه‌کاری و نما... بیشتر بخوانید

جلسه فوق‌العاده گزارش‌دهی وزارت صحت عامه، وزارت ترانسپورت و اداره تدارکات ملی
۵ سرطان ۱۳۹۸

در ششمین جلسه مجمع عمومی نمایندگان محترم وزارت صحت عامه، وزارت ترانسپورت و اداره تدارکات ملی جهت گزارش‌دهی حاضر نشده بودند. به این ارتباط اعضای جلسه فیصله کردند که یک جلسه گزارش‌دهی فوق‌العاده به اشتراک اعضای محترم جامعه مدنی و نمایندگان ادارات غیر حاضر برگزار شود. طبق فیصله این جلسه گزارش&zwnj... بیشتر بخوانید

هشتمین جلسه کمیته مشترک حکومت و جامعه مدنی جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبار...
۳ سرطان ۱۳۹۸

هشتمین جلسه کمیته مشترک حکومت و جامعه مدنی جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، به روز دوشنبه مؤرخ 3 سرطان 1398 در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. این جلسه تحت ریاست داکتر یما ترابی رئیس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری با اشتراک اعضای کمیته تدویر یافت. جلسه کمیته مشترک، به هدف بحث روی... بیشتر بخوانید

ششمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان
۲۹ جوزا ۱۳۹۸

ششمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان به روز چهارشنبه مؤرخ 29 جوزا 1398 تحت ریاست محترم عبدالسبحان رؤوف معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.در این جلسه محترم عبدالودود افغان به حیث معاون انتخابی مجمع عمومی به اشتراک کننده&zwn... بیشتر بخوانید

فراخوان موضوعات پیشنهادی برنامه عمل ملی-2
۲ جوزا ۱۳۹۸

برنامه عمل ملی دولت ج.ا.ا. به اساس رهنمودهای مشارکت دولتداری باز، برنامه عمل ملی کشورهای عضو می‌باید در مشارکت با نهادهای مدنی آن تدوین و ترتیب گردد. دولت ج.ا.ا. در روشنایی رهنمودهای مزبور برنامه عمل ملی-1 خویش را تدوین نموده که در معرض اجرأ قرار دارد. برنامه عمل ملی– 1 دولت ج.ا.ا. دارای 13 تعهد د... بیشتر بخوانید

هفتمین جلسه کمیته مشترک حکومت و جامعه مدنی جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبار...
۲۹ ثور ۱۳۹۸

هفتمین جلسه کمیته مشترک حکومت و جامعه مدنی جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، به روز یکشنبه مؤرخ 29 ثور 1398 در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. این جلسه تحت ریاست محترم داکتر یما ترابی رئیس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری و با اشتراک اعضای کمیته تدویر یافت. هدف از برگزاری جلسه کمیته مشتر... بیشتر بخوانید

نظارت از کیفیت و شفافیت تعلیم و تحصیل
۲۶ ثور ۱۳۹۸

در ادامه سلسله جلسات نظارت از کیفیت و شفافیت تعلیم و تحصیل ،جلسه کمیته فرعی نظارت از کیفیت و شفافیت تعلیم و تحصیل به ریاست محترم قاسم محسنی رئیس پلان و پالیسی وزارت محترم معارف امروز پنجشنبه مورخ 26 ثور 1398 در سالن جلسات وزارت معارف تدویر گردید. براساس گزارشات، سروی کیفیت تعلیمات ابتدایی در تمامی ولایات تکم... بیشتر بخوانید

چهارمین جلسه گروه‌کاری حکومتداری و مدیریت مالی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغاستا...
۲۲ ثور ۱۳۹۸

چهارمین جلسه گروه‌کاری حکومتداری و مدیریت مالی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغاستان روز شنبه مورخ 22 ثور 1398 به ریاست محترم مطیع الله مجددی رئیس گروه کاری و رئیس نظارت، ارزیابی و گزارشدهی وزارت مالیه و با اشتراک رئیسان محترم پلان و پالیسی وزارت‌ها / ادارات دولتی عضو گروه‌کاری و نمایندگان محترم ج... بیشتر بخوانید

ششمین جلسه کمیته مشترک حکومت و جامعه مدنی جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارز...
۱۵ ثور ۱۳۹۸

به ادامه جلسات کمیته مشترک حکومت و جامعه مدنی جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، ششمین جلسه این کمیته به روز یکشنبه مورخ 15 ثور 1398 در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. این جلسه توسط محترم داکتر یما ترابی، رئیس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری آغاز گردید که اعضای کمیته از حکومت و اعضای جام... بیشتر بخوانید

چهارمین جلسه گروه‌کاری صلح، امنیت و ادغام مجدد مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانس...
۲۹ حمل ۱۳۹۸

چهارمین جلسه گروه‌کاری صلح، امنیت و ادغام مجدد امروز پنجشنبه مؤرخ 29 حمل 1398 در سالون جلسات شورای امنیت به منظور ارایه گزارش از چگونگی پیشرفت تعهد وزارت محترم امور داخله در برنامه عمل ملی-1، مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان برگزار شد.این جلسه تحت ریاست محترم احمد جواد جواد رئیس گروه‌کاری صلح، ام... بیشتر بخوانید