خبرها

جلسه نظر خواهی پیرامون مسوده طرزالعمل کاری شورای عالی زنان
۵ سنبله ۱۳۹۹

جلسه نظر خواهی پیرامون مسوده طرزالعمل کاری شورای عالی زنان رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان طی جلسه‌یی با اعضای کمیسیون‌های امور زنان و حقوق بشری شورای ملی پيرامون ایجاد شورای عالی زنان صحبت نمود. در این نشست که به‌تاریخ پنجم ماه سنبله سال جاری در ارگ رياست جمهوری برگز... بیشتر بخوانید

جلسه کمیته تخنیکی بررسی سیستم‌های ثبت و رسیدگی به شکایات
۳ سنبله ۱۳۹۹

جلسه کمیته تخنیکی بررسی سیستم‌های ثبت و رسیدگی به شکایات به روز دوشنبه مورخ 3 سنبله 1399 در سالن جلسات معینیت شاروالی‌های اداره ارگان‌های محلی با اشتراک محترم عبدالصمد مقصودی رئیس سیستم سازی الکترونیکی معینتیت شاروالی‌ها، محترم عزیزالله رحمتی رئیس انکشاف سیستم‌ها و محترم حمیدالله پردی... بیشتر بخوانید

جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی
۲ سنبله ۱۳۹۹

جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی تحت ریاست محترم قضاوتپال جاوید رشیدی سرپرست آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه و به اشتراک محترم عین الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، محترمه زهرا موسوی عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات، محترم قضاوتوال نثار احمد ملکزی رئیس عمومی تدقیق و مطا... بیشتر بخوانید

جلسه کمیته‌ی تخنیکی بررسی سیستم جمع آوری عواید شاروالی‌ها، اداره ارگانهای محلی و...
۲۹ اسد ۱۳۹۹

جلسه کمیته‌ی تخنیکی بررسی سیستم جمع آوری عواید شاروالی‌ها، اداره ارگانهای محلی و شاروالی کابل به ریاست محترم محمد امین توخی رئیس عواید، محاسبه و امور مالی شاروالی کابل و به اشتراک محترم جمیل رشیدی رئیس تکنالوژی و معلوماتی شاروالی کابل، محترم عبدالصمد مقصودی رئیس سیستم سازی الکترونیکی شهری شاروالی کا... بیشتر بخوانید

فرمان ایجاد شورای عالی زنان از طرف رئیس جمهور ج.ا.ا. امضاء شد.
۲۳ اسد ۱۳۹۹

فرمان ایجاد شورای عالی زنان از طرف رئیس جمهور ج.ا.ا. امضاء شد. قابل یادآوری است که یکی از تعهدات برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان ایجاد شورای عالی زنان می‌باشد. به خاطر ایجاد این شورا بنابر هدایت جلالتمآب رئیس جمهور ج.ا.ا. کمیته‌ای با مشارکت محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش... بیشتر بخوانید

جلسه هماهنگی ادارات دارای تعهد در بخش سیستم سازی برنامه عمل ملی-2 و اداره محترم...
۲۲ اسد ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی ادارات دارای تعهد در بخش سیستم سازی برنامه عمل ملی-2 و اداره محترم ملی احصائیه و معلومات به ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و اشتراک محترم سید محمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت عدلیه، محترم بهادر هلالی معاون انسجام و انکشاف سیستم... بیشتر بخوانید

سومین جلسه کمیته ترتیب مسوده فرمان ایجاد شورای عالی زنان
۶ اسد ۱۳۹۹

جلسه کمیته ترتیب مسوده فرمان ایجاد شورای عالی زنان به روز دوشنبه مورخ 6 اسد 1399 تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. و با اشتراک محترمه سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، محترمه یلدا شریفی مشاور دفتر جلالتمآب بانوی اول کشور، محترم... بیشتر بخوانید

دومین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان به‌منظور تصمیم‌گیری ضر...
۵ اسد ۱۳۹۹

دومین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان به‌منظور تصمیم‌گیری ضرورت یا عدم ضرورت تمدید مهلت زمانی تطبیق برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان به ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل رئیس مجتمع مشارکت دولتداری باز و معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا.... بیشتر بخوانید

جلسه کمیته تخنیکی ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی
۲ اسد ۱۳۹۹

جلسه کمیته تخنیکی ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی تحت ریاست محترم قضاوتوال نثار احمد ملکزی رئیس عمومی تدقیق و مطالعات مقام محترم ستره محکمه و با اشتراک محترم جمشید رسولی سخنگوی اداره محترم لوی سارنوالی، محترم فهیم قیوم سرپرست ریاست مطالعات حقوقی، محترم امان الله ایمان سخنگوی مقا... بیشتر بخوانید

جلسه هماهنگی با ادارات دارای تعهد در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز
۲۸ سرطان ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی با ادارات دارای تعهد در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. و با حضور نمایندگان محترم ادارات دارای تعهد به روز شنبه مورخ 28 سرطان 1399در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در ابتدا محترم محمد ابراه... بیشتر بخوانید