خبرها

جلسه هماهنگی کمیته مشترک نظارت جامعه مدنی از معارف
۱۴ میزان ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی کمیته مشترک نظارت از معارف امروز دوشنبه 14 میزان 1399 به‌منظور نهایی سازی مسوده « نشست مشورتی با والدین ومتخصصین » در رياست عمومی پلان و ارزیابی وزارت معارف برگزار شد. این نشست که تحت ریاست محترم عبدالتواب رووف آمر نظارت وگزارش‌دهی وزارت معارف برگزار شده بود، نماینده‌گ... بیشتر بخوانید

کنفرانس اطلاع رسانی از نتایج پروسه تدوین برنامه عمل ملی -2 دولتداری باز در ولایت...
۱۳ میزان ۱۳۹۹

کنفرانس اطلاع رسانی از نتایج پروسه تدوین برنامه عمل ملی -2 دولتداری باز به تاریخ 13 میزان 1399 در تالار جلسات مقام ولایت ننگرهار تدویر گردید. جلسه متذکره به اشتراک محترم ضیاالحق امرخیل والی ولایت ننگرهار، محترمه روشن سیرن ریس اجرائیوی مرکز آموزش حقوق بشر زنان افغانستان، محترم سید اکرام افضلی رئیس اجرائیوی دید... بیشتر بخوانید

جلسه بازنگری طرح گفتمان عدالت باز برای کنفرانس ملی دولتداری باز
۱۳ میزان ۱۳۹۹

جلسه بازنگری طرح گفتمان « عدالت باز» برای کنفرانس ملی دولت‌داری باز به‌تاریخ ۱۳ میزان سال ۱۳۹۹ تحت ریاست  محترم گل محمد گلزی معین مالی و اداری وزارت محترم عدلیه و به اشتراک نماینده‌گان محترم  وزارت امور داخله، ستره محکمه، لوی څارنوالی، سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری و س... بیشتر بخوانید

نشست گروه کاری انکشاف منابع بشری پيرامون تعهدات مرتبط برنامه عمل ملی ـ ۲
۷ میزان ۱۳۹۹

جلسه گزارش‌دهی پيرامون چگونگی تطبیق تعهدات مرتبط به گروه کاری انکشاف منابع بشری برنامه عمل ملی ـ۲ ، روز دوشنبه، هفتم میزان سال ۱۳۹۹ با اشتراک نماینده‌گان ادارات مربوطه و سکرتریت دولتداری باز در تالار کنفرانس‌های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار گردید. در آغاز محترم احمد حامد پوپ... بیشتر بخوانید

جلسه نظرخواهی پیرامون مسوده طرزالعمل کاری شورای عالی زنان
۶ میزان ۱۳۹۹

جلسه نظرخواهی پیرامون مسوده طرزالعمل کاری شورای عالی زنان تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و به اشتراک محترمه سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، محترمه یلدا شریفی مشاور دفتر جلاالتمآب بانوی اول کشور، محترم شاپور ژمن رئیس انسجام... بیشتر بخوانید

نشست گروه کاری حکومتداری و مدیریت مالی پيرامون تعهدات مرتبط برنامه عمل ملی ـ ۲
۲ میزان ۱۳۹۹

جلسه گزارش‌دهی پيرامون چگونگی تطبیق تعهدات مرتبط به گروه کاری حکومتداری و مدیریت مالی برنامه عمل ملی ـ۲ ، روز چهارشنبه، دوم میزان سال ۱۳۹۹ با اشتراک نماینده‌گان ادارات مربوطه و سکرتریت دولتداری باز و نهادهای جامعه مدنی در تالار کنفرانس‌های وزارت مالیه برگزار گردید. در آغاز محترم مطیع الله مجد... بیشتر بخوانید

جلسه مشورتی بین نهادهای جامعه مدنی و مسؤولین دولتی در مورد مسوده طرزالعمل شورای...
۲۶ سنبله ۱۳۹۹

جلسه مشورتی در مورد مسوده طرزالعمل شورای عالی زنان به ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و به اشتراک معیین وزارت امور زنان کشور، نماینده‌گان نهادهای مدنی، اداره امور ریاست جمهوری ا.ا، دفتر بانوی اول کشور و مسؤولین سکرتریت دولتداری باز روز چها... بیشتر بخوانید

جلسۀ نهایی سازی طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی
۱۳ سنبله ۱۳۹۹

امروز پنجشنبه، 13 سنبله 1399 جلسۀ نهایی سازی طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی تحت ریاست قضاوتوال نثار احمد ملکزی رئیس عمومی تدقیق و مطالعات و به اشتراک قضاوتپال احمد فهیم قویم رئیس مطالعات حقوقی و قضایی، څارنمل جمشید رسولی مشاور امور ملی و سخنگوی لوی څارنوالی، فضل البرین معاون سخنگوی قو... بیشتر بخوانید

طرح ( مسودۀ) طرزالعمل دسترسی به اطلاعات و طبقه بندی آنها در قوۀ قضائیه و لوی څار...
۱۳ سنبله ۱۳۹۹

مقدمه: پس از انفاذ قانون دسترسی به اطلاعات، قوۀ قضائیه ج.ا.ا به عنوان رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان اولین نهاد در سکتور عدلی و قضایی بود که متوافق به احکام قانون مذکور، فارمت دسترسی به اطلاعات در قوۀ قضائیه را ترتیب نمود که فارمت مذکور طی تصویب شماره (925) مؤرخ2/11/1397، شورایعالی ستره محکمه مورد تأ... بیشتر بخوانید

جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی
۵ سنبله ۱۳۹۹

جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی تحت ریاست محترم قضاوتوال نثار احمد ملکزی رئیس عمومی تدقیق و مطالعات مقام محترم ستره محکمه و به اشتراک محترم قضاوتپال احمد فهیم قویم رئیس مطالعات حقوقی و قضایی مقام محترم ستره محکمه، محترم حسن پویا مشاور حقوقی کمیسیون دسترسی به اطلاعات، محترم... بیشتر بخوانید