خبرها

برگزاری فکرگاه گروه کاری معارف و صحت برای بررسی تخصصی تعهدات پیشنهادی شهروندان ب...
۲۷ عقرب ۱۳۹۸

فکرگاه گروه کاری معارف و صحت برای بررسی تخصصی پیشنهادات شهروندان برای شمولیت در برنامه عمل ملی-2 در وزارت محترم معارف امروز دوشنبه مورخ 27 عقرب 1398 با اشتراک داکتر محمدمیرویس بلخی وزیر وزارت محترم معارف، محترم محمد ابراهیم شینواری معین تعلیمات عمومی وزارت محترم معارف، داکتر سید حمیدالله معین مالی و ادار... بیشتر بخوانید

برگزاری فکرگاه گروه کاری امور مالی و اقتصادی برای بررسی تخصصی تعهدات پیشنهادی شه...
۲۲ عقرب ۱۳۹۸

فکرگاه گروه کاری امور مالی و اقتصادی برای بررسی تخصصی پیشنهادات شهروندان برای شمولیت در برنامه عمل ملی-2 در تالار خیبر وزارت محترم مالیه به امروز چهارشنبه مورخ 22 عقرب 1398 با اشتراک محترم مطیع‌الله مجددی رئیس ارزیابی، نظارت و گزارش‌دهی وزارت محترم مالیه، محترم خلیل‌الرحمن متوکل هماهنگ کننده مل... بیشتر بخوانید

برگزاری فکرگاه گروه کاری حاکمیت قانون برای بررسی تخصصی تعهدات پیشنهادی شهروندان...
۱۶ عقرب ۱۳۹۸

فکرگاه گروه کاری حاکمیت قانون برای بررسی تخصصی پیشنهادات شهروندان برای شمولیت در برنامه عمل ملی-2 در مقام عالی ستره محکمه به روز پنج‌شنبه مورخ 16 عقرب 1398 با اشتراک قضاونوال نجیب الله اکبری سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائیه، محترم خلیل‌الرحمن متوکل هماهنگ کننده ملی و رئیس سکرتریت دولتداری با... بیشتر بخوانید

برگزاری فکرگاه گروه کاری توانمندسازی زنان برای بررسی تخصصی تعهدات پیشنهادی شهرون...
۱۵ عقرب ۱۳۹۸

فکرگاه گروه کاری توانمندسازی زنان برای بررسی تخصصی پیشنهادات شهروندان برای شمولیت در برنامه عمل ملی-2 در وزارت محترم امور زنان به روز چهارشنبه مورخ 15 عقرب 1398 با اشتراک محترمه نبیلا مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان، محترم سید اکرام افضلی رئیس اجرائیوی دیدبان شفافیت افغانستان، نمایندگان محترم نهاد... بیشتر بخوانید

برگزاری فکرگاه گروه کاری حکومتداری محلی برای بررسی تخصصی تعهدات پیشنهادی شهروندا...
۷ عقرب ۱۳۹۸

فکرگاه گروه کاری حکومتداری محلی برای بررسی تخصصی پیشنهادات شهروندان برای شمولیت در برنامه عمل ملی-2 در مرکز رسانه‌های حکومت به روز سه‌شنبه مورخ 7 عقرب 1398 با اشتراک محترم سریر احمد برمک مشاور حکومتداری محلی مقام عالی ریاست ج.ا.ا.، محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالی‌های اداره مستقل ارگان‌ها... بیشتر بخوانید

نظریات جمع آوری شده برای شمولیت در برنامه عمل ملی دوم به بررسی گرفته شد.
۲۳ میزان ۱۳۹۸

در نشست دو روزه‌ که به همین منظور به تاریخ ۲۳ ـ ۲۴ ماه میزان سال روان با اشتراک محترم خلیل‌الرحمن متوکل رئیس سکرتریت دولت‌داری باز و کارمندان این نهاد و نهادهای جامعه مدنی در سازمان دیدبان شفافیت افغانستان تدویر یافته بود، نظریات جمع‌آوری شده از کنفرانس‌های مرکز و شش زون کشور به بحث و... بیشتر بخوانید

کنفرانس مشورتی برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز زون مرکز-کابل
۱۶ میزان ۱۳۹۸

کنفرانس مشورتی برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز افغانستان در مرکز رسانه‌های حکومت به روز سه‌شنبه 16 میزان ۱۳۹۸ با اشتراک محترم خلیل‌الرحمن متوکل هماهنگ کننده ملی و رئیس سکرتریت دولتداری باز، محترمه روشن سیرن رئیس مؤسسه آموزش حقوق بشر برای زنان، محترم سید عبدالله احمدی رئیس موسسه انکشاف دم... بیشتر بخوانید

نشست اعضای مجتمع مشارکت دولت‌داری باز به‌منظور دسته‌بندی پشنهادات برای شمولیت در...
۲۰ سنبله ۱۳۹۸

این نشست به ‌تاریخ ۲۰ سنبله سال ۱۳۹۸ در قصر سنگی ارگ ریاست ج.ا.ا. برگزار شد. طبق آجندا اشتراک کنندگان به شش گروه ( امور مالی و اقتصادی، انتخابات، حاکمیت قانون، توانمندسازی زنان، صحت و معارف و حکومت‌داری محلی) تقسیم شدند و پیشنهادات دریافت شده از پنج زون کشور را مورد بررسی قرار دادند.پس از بحث و تباد... بیشتر بخوانید

کنفرانس مشورتی برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز در ننگرهار
۱۰ سنبله ۱۳۹۸

کنفرانس مشورتی پیرامون گردآوری موضوعات پیشنهادی برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز افغانستان در سالن کنفرانس‌های مقام ولایت ننگرهار به روز یکشنبه مورخ 10 سنبله ۱۳۹۸ دایر شد. محترم شاه محمود میاخیل والی ولایت ننگرهار، محترم سید اکرام افضلی رئیس اجرائیوی دید‌بان شفافیت افغانستان، محترم روشن سیرن... بیشتر بخوانید

کنفرانس مشورتی برنامه عمل ملی دوم دولتداری باز در بلخ
۶ سنبله ۱۳۹۸

کنفرانس مشورتی برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز افغانستان در سالن کنفرانس‌های مقام ولایت بلخ به روز چهارشنبه ۶ سنبله ۱۳۹۸ با اشتراک محترم بشیر توحیدی معاون اجتماعی مقام ولایت بلخ، محترم سید اکرام افضلی رئیس اجرائیوی دیده‌بان شفافیت افغانستان، نمایندگان محترم نهادهای دولتی، نمایندگان محترم سکتو... بیشتر بخوانید