خبرها

اطلاعیه رسیده گی به شکایات پروسه گزینش نهادهای محترم جامعه مدنی جهت عضویت در مجت...
۹ دلو ۱۳۹۹

مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان بمنظور تقویت پروسه شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی دولت در برابر شهروندان و توانمند نمودن، شهروندان در جهت مسیر دادن دولت به سوی شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی فعالیت مینماید. این مجتمع یک چتر مشترک سکتور عامه، نهادهای اجتماعی مدنی، نهادهای اکادمیک و سکتور خصوصی است. که جانب نهادها... بیشتر بخوانید

اطلاعیه پذیرش درخواست نظارت بر پروسه گزینش نهادهای جامعه مدنی جهت عضویت در مجتمع...
۲ دلو ۱۳۹۹

مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان بمنظور تقویت پروسه شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی دولت در برابر شهروندان و توانمند نمودن شهروندان در جهت مسیر دادن دولت به سوی شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی فعالیت مینماید. این مجتمع یک چتر مشترک سکتور عامه، نهادهای اجتماعی مدنی، نهادهای اکادمیک و سکتور خصوصی است که جانب نهادهای... بیشتر بخوانید

جلسه نهایی سازی پالیسی تعینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان وزارت امور داخله
۲۹ جدی ۱۳۹۹

در جلسه دوشنبه مورخ 29/10/1399 که به هدف نهایی سازی پالیسی تعینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان وزارت امور داخله در دفتر کاری رئیس عمومی پلان و پالیسی آن وزارت به اشتراک نهاد های جامعه مدنی عضو کمیته تخنیکی، نمایندگان از بخش‌های مختلف وزارت امور داخله، نمایندگان سکرتریت دولتداری باز به ریاست محترم محمد باق... بیشتر بخوانید

جلسه هماهنگی به‌منظور تطبیق برنامه دسترخوان ملی و مصرف بودجه مبارزه با موج دوم ک...
۲۹ جدی ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی به‌منظور تأمین شفافیت در تطبیق دسترخوان ملی و مصرف بودجه مبارزه با موج دوم ویروس کرونا به‌روز دوشنبه ۲۹ جدی سال ۱۳۹۹  تحت رهبری محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتيش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و با اشتراک نهادهای جامعه مدنی عضو مجمع عمومی مشارکت دولت&zwnj... بیشتر بخوانید

جلسه هماهنگی پیرامون تطبیق طرح تأمین شفافیت و تقویت حسابدهی در برنامه دسترخوان م...
۲۳ جدی ۱۳۹۹

امروز سه شنبه، 23 جدی 1399 جلسه هماهنگی پیرامون تطبیق طرح تأمین شفافیت و تقویت حسابدهی در تطبیق برنامه دسترخوان ملی تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، با اشتراک نماینده‌گان سکرتریت دولتداری باز، وزرات محترم احیا و انکشاف دهات، اداره محتر... بیشتر بخوانید

جلسه هماهنگی پیرامون تطبیق طرح تأمین شفافیت در بودجه موج دوم کرونا
۲۳ جدی ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی پیرامون تطبیق طرح تأمین شفافیت در بودجه موج دوم کرونا که از طرف سکرتریت دولتداری باز تهیه گردیده بود تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، با اشتراک نماینده‌گان سکرتریت دولتداری باز، وزارت محترم صحت عامه، اداره محترم تدارکات مل... بیشتر بخوانید

جلسه نظرخواهی در مورد مسوده پالیسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان براساس سی...
۱۴ جدی ۱۳۹۹

جلسه نظرخواهی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان بر اساس سیستم شفاف با نظارت جامعه مدنی روز یکشنبه ۱۴ جدی سال ۱۳۹۹ تحت ریاست محترمه حسنا جلیل معین پالیسی و ستراتيژی وزارت امور داخله و  بااشتراک نماینده‌گان زیربط دولتی، جامعه مدنی و سکرتریت دولت‌داری باز در قصر سنگی ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.... بیشتر بخوانید

جلسه هماهنگی به ارتباط پلان ملی توانمند سازی زنان
۱۴ جدی ۱۳۹۹

جلسه ای هماهنگی روز یکشنبه مورخ 14/10/1399 در وزارت امور زنان به ارتباط پلان ملی توانمند سازی زنان به اشتراک محترمه حسینه صافی وزیر وزارت امور زنان، سپوژمی وردگ معین پالیسی و مسلکی، ماری سادات رئیس پلان و پالیسی آن وزارت  ومعصومه حیدری، عبدالحسین عظیمی و امان الله حسینی از سکرتریت دولتداری باز معاونت پال... بیشتر بخوانید

"کسب عضویت نهادهای جامعه مدنی در مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان"
۱۴ جدی ۱۳۹۹

اطلاعیه "کسب عضویت نهادهای جامعه مدنی در مجمتع مشارکت دولتداری باز افغانستان" مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان بمنظور تقویت پروسه شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی دولت در برابر شهروندان و توانمند نمودن شهروندان در جهت مسیر دادن دولت به سوی شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی کار شان را از قبل آغاز نموده است. فعالیت ه... بیشتر بخوانید

شورای عالی ستره محکمه طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در قوه قضائیه را تصویب کرد
۲۵ قوس ۱۳۹۹

شورای عالی ستره محکمه 25 قوس 1399 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد. شورا نخست برخی از طرزالعمل‌های کاری در ساحۀ قوه قضائیه و لوی څارنوالی را که از جانب کمیته مشترک ستره محکمه لوی څارنوالی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات و نهادهای جامعه مدنی بر مبنای تعهد برنامه عم... بیشتر بخوانید