خبرها

سومین جلسه کمیته ترتیب مسوده فرمان ایجاد شورای عالی زنان
۶ اسد ۱۳۹۹

جلسه کمیته ترتیب مسوده فرمان ایجاد شورای عالی زنان به روز دوشنبه مورخ 6 اسد 1399 تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. و با اشتراک محترمه سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، محترمه یلدا شریفی مشاور دفتر جلالتمآب بانوی اول کشور، محترم... بیشتر بخوانید

دومین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان به‌منظور تصمیم‌گیری ضر...
۵ اسد ۱۳۹۹

دومین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان به‌منظور تصمیم‌گیری ضرورت یا عدم ضرورت تمدید مهلت زمانی تطبیق برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان به ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل رئیس مجتمع مشارکت دولتداری باز و معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا.... بیشتر بخوانید

جلسه کمیته تخنیکی ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی
۲ اسد ۱۳۹۹

جلسه کمیته تخنیکی ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی تحت ریاست محترم قضاوتوال نثار احمد ملکزی رئیس عمومی تدقیق و مطالعات مقام محترم ستره محکمه و با اشتراک محترم جمشید رسولی سخنگوی اداره محترم لوی سارنوالی، محترم فهیم قیوم سرپرست ریاست مطالعات حقوقی، محترم امان الله ایمان سخنگوی مقا... بیشتر بخوانید

جلسه هماهنگی با ادارات دارای تعهد در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز
۲۸ سرطان ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی با ادارات دارای تعهد در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. و با حضور نمایندگان محترم ادارات دارای تعهد به روز شنبه مورخ 28 سرطان 1399در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در ابتدا محترم محمد ابراه... بیشتر بخوانید

پنجمین جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی
۲۵ سرطان ۱۳۹۹

پنجمین جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی تحت ریاست محترم قضاوتوال نثار احمد ملکزی رئیس عمومی تدقیق و مطالعات مقام محترم ستره محکمه و با اشتراک محترم جمشید رسولی سخنگو و محترم رحیم الله صافی رئیس پلان و ارتباط خارجه از اداره محترم لوی سارنوالی، محترم فهیم قیوم سرپرست ریاست مطا... بیشتر بخوانید

جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان به منظور تصمیم‌گیری پیرامون...
۲۴ سرطان ۱۳۹۹

جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان به منظور تصمیم‌گیری پیرامون ضرورت به تمدید یا عدم تمدید مهلت زمانی تطبیق برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان به ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا. و با اشتراک اعضای محترم مجم... بیشتر بخوانید

جلسه مشورتی با اعضای محترم جامعه مدنی جهت بحث و تبادل نظر روی رهنمود افزایش مشار...
۲۳ سرطان ۱۳۹۹

جلسه مشورتی با اعضای محترم جامعه مدنی جهت بحث و تبادل نظر روی رهنمود افزایش مشارکت مردم در فرایند ترتیب بودجه شاروالی‌ها امروز دوشنبه مورخ 23 سرطان 1399 در شاروالی کابل برگزار شد.  جلسه یاد شده که تحت ریاست محترم محمد فاضل شریفی معین امور اجتماعی و کلتوری شاروالی کابل تدویر یافته بود در آن محترم مح... بیشتر بخوانید

دومین جلسه کمیته ترتیب مسوده فرمان ایجاد شورای عالی زنان
۲۲ سرطان ۱۳۹۹

دومین جلسه کمیته ترتیب مسوده فرمان ایجاد شورای عالی زنان امروز یکشنبه مورخ 22سرطان 1399 تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. و با اشتراک محترمه سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، محترمه یلدا شریفی مشاور دفتر جلالتمآب بانوی اول کشور... بیشتر بخوانید

جلسه مشورتی با اعضای جامعه مدنی به هدف جمع‌آوری و گنجانیدن نظریات آنها در چارچوب...
۱۷ سرطان ۱۳۹۹

جلسه مشورتی با اعضای جامعه مدنی به هدف جمع‌آوری و گنجانیدن نظریات آنها در چارچوب بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی دیروز سه‌شنبه مورخ 17 سرطان 1399 در دفتر معینیت پالیسی و پلان وزارت محترم صحت عامه برگزار شد.  درجلسه یاد شده که به ریاست محترم بشیر نورمل معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه تدویر یافت، م... بیشتر بخوانید

چهارمین جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی
۱۱ سرطان ۱۳۹۹

چهارمین جلسه ترتیب مسوده طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی با حضور محترم قضاوتوال نثار احمد ملکزی رئیس عمومی تدقیق و مطالعات مقام محترم ستره محکمه، محترم جمشید رسولی سخنگوی اداره محترم لوی سارنوالی، نمایندگان محترم مقام ستره محکمه و جامعه مدنی به روز چهارشنبه مورخ 11 سرطان 1399 در کتابخانه مق... بیشتر بخوانید