خبرها

چهارمین جلسه گروه‌کاری حکومتداری و مدیریت مالی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغاستا...
۲۲ ثور ۱۳۹۸

چهارمین جلسه گروه‌کاری حکومتداری و مدیریت مالی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغاستان روز شنبه مورخ 22 ثور 1398 به ریاست محترم مطیع الله مجددی رئیس گروه کاری و رئیس نظارت، ارزیابی و گزارشدهی وزارت مالیه و با اشتراک رئیسان محترم پلان و پالیسی وزارت‌ها / ادارات دولتی عضو گروه‌کاری و نمایندگان محترم ج... بیشتر بخوانید

ششمین جلسه کمیته مشترک حکومت و جامعه مدنی جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارز...
۱۵ ثور ۱۳۹۸

به ادامه جلسات کمیته مشترک حکومت و جامعه مدنی جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، ششمین جلسه این کمیته به روز یکشنبه مورخ 15 ثور 1398 در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. این جلسه توسط محترم داکتر یما ترابی، رئیس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری آغاز گردید که اعضای کمیته از حکومت و اعضای جام... بیشتر بخوانید

چهارمین جلسه گروه‌کاری صلح، امنیت و ادغام مجدد مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانس...
۲۹ حمل ۱۳۹۸

چهارمین جلسه گروه‌کاری صلح، امنیت و ادغام مجدد امروز پنجشنبه مؤرخ 29 حمل 1398 در سالون جلسات شورای امنیت به منظور ارایه گزارش از چگونگی پیشرفت تعهد وزارت محترم امور داخله در برنامه عمل ملی-1، مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان برگزار شد.این جلسه تحت ریاست محترم احمد جواد جواد رئیس گروه‌کاری صلح، ام... بیشتر بخوانید

جلسه کمیته ملی نظارت از کیفیت و شفافیت تعلیم و تحصیل
۲۵ حمل ۱۳۹۸

جلسه کمیته ملی نظارت از کیفیت و شفافیت تعلیم و تحصیل امروز یکشنبه مورخ 25 حمل 1398 به ریاست محترم احمد سیر مهجور معین پلان و پالیسی وزارت تحصیلات عالی در تالار کنفرانس‌های آن وزارت برگزار شد. در این جلسه محترم فیاض احمد سیار رئیس پلان و پالیسی وزارت تحصیلات عالی و محترم قاسم محسنی رئیس پلان و پالیسی وزا... بیشتر بخوانید

چهارمین جلسه گروه کاری انکشاف زیربناها مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان
۲۲ حمل ۱۳۹۸

چهارمین جلسه گروه کاری انکشاف زیربناها امروز مورخ 22 حمل 1398 به ریاست محترم سخی محمدی رئیس پلان پالیسی ورازت فواید عامه در تالار کنفرانس این وزارت برگزار شد. این جلسه که با اشتراک نمایندگان محترم نهادهای مدنی، رئیسان پلان و پالیسی وزارت خانه ها و سایر اعضای گروه کاری انکشاف زیربناها برگزار شده بود، وزار... بیشتر بخوانید

جلسه معلوماتی از پیشرفت تدقیق دارایی‌های 100 مقام عالی رتبه دولتی
۲۰ حمل ۱۳۹۸

جلسه معلوماتی از پیشرفت تدقیق دارایی‌های 100 مقام عالی رتبه دولتی به روز سه‌شنبه مؤرخ 20 حمل 1398 با اشتراک نهادهای محترم جامعه مدنی عضو مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان در تالار جلسات ریاست عمومی اداره محترم امور ریاست ج.ا.ا. برگزار گردید. در این جلسه آمر محترم بررسی اداره ثبت و بررسی دارایی&zw... بیشتر بخوانید

اجر ای 7 بررسی مشارکت عامه در روند بررسی
۱۹ حمل ۱۳۹۸

عدم تأمین مشارکت عامه در پروسه بررسی منجر به کاهش شفافیت، حسابدهی و دسترسی عامه به اطلاعات شده و موجب تضعیف نظارت عامه بر فعالیت‌های ادارات و نهادهای دولتی شده است. نبود نظارت عامه در پروسه‌های بررسی، زمینه سازش و تبانی بررسان و مراجع تحت بررسی را به منظور کتمان حقایق مساعد ساخته، در نهایت امر سبب ا... بیشتر بخوانید

چهارمین جلسه گروه‌کاری حاکمیت قانون
۱۸ حمل ۱۳۹۸

چهارمین جلسه گروه‌کاری حاکمیت قانون به روز یکشنبه مؤرخ 18 حمل 1398 در سالن جلسات وزارت محترم امور زنان برگزار گردید. جلسه فوق‌الذکر به منظور ارزیابی از چگونگی تطبیق تعهدات ادارات دارای تعهد در برنامه عمل ملی-1 تحت ریاست محترم رضا کاتب رئیس گروه‌کاری حاکمیت قانون مجتمع مشارکت دولتداری باز افغان... بیشتر بخوانید

سلسله جلسات ماهوار، کمیته مشترک حکومت و نهادهای محترم جامعه مدنی جهت نظارت از تط...
۱۴ حمل ۱۳۹۸

به سلسله جلسات ماهوار، کمیته مشترک حکومت و نهادهای محترم جامعه مدنی جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، پنجمین جلسه خویش را به روز چهارشنبه مؤرخ 14 حمل 1398 در قصر سپیدار برگزار نمود. در جلسه فوق‌الذکر پلان کاری تدوین شده برای ربع‌های دوم و سوم سال مالی 1398 توسط محترم مهدی سرو... بیشتر بخوانید

جلسه مشورتی نهایی‌سازی مسوده استندردهای صحی
۱۳ حمل ۱۳۹۸

جلسه مشورتی نهایی‌سازی مسوده استندردهای صحی به روز سه‌شنبه مورخ 13 حمل 1398 به ریاست محترم دیوه صمد معین پلان و پالیسی وزارت محترم صحت عامه و با اشتراک نمایندگان محترم نهادهای جامعه مدنی برگزار شد. در این جلسه مسوده استندردهای صحی از سوی اشتراک کنندگان مورد بحث قرار گرفت و بالای تمامی موارد آن تواف... بیشتر بخوانید