خبرها

اجر ای 7 بررسی مشارکت عامه در روند بررسی
۱۹ حمل ۱۳۹۸

عدم تأمین مشارکت عامه در پروسه بررسی منجر به کاهش شفافیت، حسابدهی و دسترسی عامه به اطلاعات شده و موجب تضعیف نظارت عامه بر فعالیت‌های ادارات و نهادهای دولتی شده است. نبود نظارت عامه در پروسه‌های بررسی، زمینه سازش و تبانی بررسان و مراجع تحت بررسی را به منظور کتمان حقایق مساعد ساخته، در نهایت امر سبب ا... بیشتر بخوانید

چهارمین جلسه گروه‌کاری حاکمیت قانون
۱۸ حمل ۱۳۹۸

چهارمین جلسه گروه‌کاری حاکمیت قانون به روز یکشنبه مؤرخ 18 حمل 1398 در سالن جلسات وزارت محترم امور زنان برگزار گردید. جلسه فوق‌الذکر به منظور ارزیابی از چگونگی تطبیق تعهدات ادارات دارای تعهد در برنامه عمل ملی-1 تحت ریاست محترم رضا کاتب رئیس گروه‌کاری حاکمیت قانون مجتمع مشارکت دولتداری باز افغان... بیشتر بخوانید

سلسله جلسات ماهوار، کمیته مشترک حکومت و نهادهای محترم جامعه مدنی جهت نظارت از تط...
۱۴ حمل ۱۳۹۸

به سلسله جلسات ماهوار، کمیته مشترک حکومت و نهادهای محترم جامعه مدنی جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، پنجمین جلسه خویش را به روز چهارشنبه مؤرخ 14 حمل 1398 در قصر سپیدار برگزار نمود. در جلسه فوق‌الذکر پلان کاری تدوین شده برای ربع‌های دوم و سوم سال مالی 1398 توسط محترم مهدی سرو... بیشتر بخوانید

جلسه مشورتی نهایی‌سازی مسوده استندردهای صحی
۱۳ حمل ۱۳۹۸

جلسه مشورتی نهایی‌سازی مسوده استندردهای صحی به روز سه‌شنبه مورخ 13 حمل 1398 به ریاست محترم دیوه صمد معین پلان و پالیسی وزارت محترم صحت عامه و با اشتراک نمایندگان محترم نهادهای جامعه مدنی برگزار شد. در این جلسه مسوده استندردهای صحی از سوی اشتراک کنندگان مورد بحث قرار گرفت و بالای تمامی موارد آن تواف... بیشتر بخوانید

نظر خواهی عامه جهت غنامندی قانون اجراآت جزایی
۱۱ حمل ۱۳۹۸

قانون اجراآت جزایی از طرف مراجع ذیربط پیشنهاد مبنی بر تعدیل و ضمیمه به وزارت محترم عدلیه ارائه گردیده بود که بعد از تدقیق و طی مراحل، تعدیلات و ضمایم در قانون مذکور در جراید رسمی مختلف نشر گردیده است. وزارت عدلیه در نظر دارد تا قانون اجراآت جزایی، تعدیلات و ضمایم آنرا مورد تجدید نظر قرار داده، تمام احکام آن ر... بیشتر بخوانید

چهارمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان
۱ قوس ۱۳۹۷

چهارمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان تحت ریاست محترم عبدالسبحان رؤوف معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. و با اشتراک محترمه محموده تقوا معاون مجمع عمومی، محترم خلیل الرحمن متوکل رئیس و هماهنگ کننده سکرتریت دولتداری باز و اعضای محترم مجمع عمومی مجتمع دولتداری باز و... بیشتر بخوانید

ارزیابی وضعیت دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی
۱۸ میزان ۱۳۹۷

وزارت اطلاعات و فرهنگ بر اساس تعهدی که در چوکات «پلان عمل ملی» مبنی بر ارزیابی واحدهای اطلاع رسانی در 60 اداره دولتی و تقویت میکانیزم  اطلاع رسانی در این ادارات و ایجاد 4 واحد اطلاع رسانی معیاری، داشت، طی 10 جلسه کاری و بعد از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها در 60 اداره دولتی، وضعیت دسترسی به اط... بیشتر بخوانید

متن کامل سخنان استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در کنفرانس دولتداری باز- اجل...
۲۳ قوس ۱۳۹۶

﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾جلالت مآب محمد یوسف کاله معاون رئیس جمهوری اندونیزیا، وزیر محترم انکشاف و پلانگذاری ملی اندونیزیا، وزاری محترم کشور های دوست، نمایندگان محترم نهاد های مدنی، حضار گرامی، خانم ها و آقایان!اجازه دهید به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از مهمان‌نوازی گرم کشور دوست جمهوری اندونیزیا و ه... بیشتر بخوانید

تعهدات برنامه عمل ملی مشارکت دولتداری باز در کابینه تصویب شد
۲۴ عقرب ۱۳۹۶

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان 1+10 تعهد مصوب مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان برای شمولیت در برنامه عمل ملی مشارکت دولتداری باز را تصویب نمود. عبدالسبحان رؤوف، معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در این باره گفت: طی جلسات پی‌هم با مراجع ذی‌ربط، 29 تعهد برای برنا... بیشتر بخوانید

تعهدات برنامه عمل ملی مشارکت دولتداری باز کشور تصویب شد
۶ عقرب ۱۳۹۶

نخستین نشست مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان به ریاست عبدالسبحان رؤوف معاون پالیسی، نظارت، و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و رئیس مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان برگزار و 1+10 تعهد برنامه عمل ملی مشارکت دولتداری باز افغانستان در آن تصویب شد. در این جلسه مجمع عمومی، معینان پلان و پالیس... بیشتر بخوانید