خبرها

برگزاری فکرگاه گروه کاری حکومتداری محلی برای بررسی تخصصی تعهدات پیشنهادی شهروندا...
۷ عقرب ۱۳۹۸

فکرگاه گروه کاری حکومتداری محلی برای بررسی تخصصی پیشنهادات شهروندان برای شمولیت در برنامه عمل ملی-2 در مرکز رسانه‌های حکومت به روز سه‌شنبه مورخ 7 عقرب 1398 با اشتراک محترم سریر احمد برمک مشاور حکومتداری محلی مقام عالی ریاست ج.ا.ا.، محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالی‌های اداره مستقل ارگان‌ها... بیشتر بخوانید

نظریات جمع آوری شده برای شمولیت در برنامه عمل ملی دوم به بررسی گرفته شد.
۲۳ میزان ۱۳۹۸

در نشست دو روزه‌ که به همین منظور به تاریخ ۲۳ ـ ۲۴ ماه میزان سال روان با اشتراک محترم خلیل‌الرحمن متوکل رئیس سکرتریت دولت‌داری باز و کارمندان این نهاد و نهادهای جامعه مدنی در سازمان دیدبان شفافیت افغانستان تدویر یافته بود، نظریات جمع‌آوری شده از کنفرانس‌های مرکز و شش زون کشور به بحث و... بیشتر بخوانید

کنفرانس مشورتی برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز زون مرکز-کابل
۱۶ میزان ۱۳۹۸

کنفرانس مشورتی برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز افغانستان در مرکز رسانه‌های حکومت به روز سه‌شنبه 16 میزان ۱۳۹۸ با اشتراک محترم خلیل‌الرحمن متوکل هماهنگ کننده ملی و رئیس سکرتریت دولتداری باز، محترمه روشن سیرن رئیس مؤسسه آموزش حقوق بشر برای زنان، محترم سید عبدالله احمدی رئیس موسسه انکشاف دم... بیشتر بخوانید

نشست اعضای مجتمع مشارکت دولت‌داری باز به‌منظور دسته‌بندی پشنهادات برای شمولیت در...
۲۰ سنبله ۱۳۹۸

این نشست به ‌تاریخ ۲۰ سنبله سال ۱۳۹۸ در قصر سنگی ارگ ریاست ج.ا.ا. برگزار شد. طبق آجندا اشتراک کنندگان به شش گروه ( امور مالی و اقتصادی، انتخابات، حاکمیت قانون، توانمندسازی زنان، صحت و معارف و حکومت‌داری محلی) تقسیم شدند و پیشنهادات دریافت شده از پنج زون کشور را مورد بررسی قرار دادند.پس از بحث و تباد... بیشتر بخوانید

کنفرانس مشورتی برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز در ننگرهار
۱۰ سنبله ۱۳۹۸

کنفرانس مشورتی پیرامون گردآوری موضوعات پیشنهادی برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز افغانستان در سالن کنفرانس‌های مقام ولایت ننگرهار به روز یکشنبه مورخ 10 سنبله ۱۳۹۸ دایر شد. محترم شاه محمود میاخیل والی ولایت ننگرهار، محترم سید اکرام افضلی رئیس اجرائیوی دید‌بان شفافیت افغانستان، محترم روشن سیرن... بیشتر بخوانید

کنفرانس مشورتی برنامه عمل ملی دوم دولتداری باز در بلخ
۶ سنبله ۱۳۹۸

کنفرانس مشورتی برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز افغانستان در سالن کنفرانس‌های مقام ولایت بلخ به روز چهارشنبه ۶ سنبله ۱۳۹۸ با اشتراک محترم بشیر توحیدی معاون اجتماعی مقام ولایت بلخ، محترم سید اکرام افضلی رئیس اجرائیوی دیده‌بان شفافیت افغانستان، نمایندگان محترم نهادهای دولتی، نمایندگان محترم سکتو... بیشتر بخوانید

برگزاری نشست مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولت‌داری باز در مورد موضوعات پیشنهادی برنا...
۴ سنبله ۱۳۹۸

این نشست که به‌تاریخ چهارم سنبله سال ۱۳۹۸ با اشتراک اعضای مجمع عمومی، نهادهای جامعه مدنی و نماینده‌گان ادارات و وزارتهای دارای تعهد در قصر سنگی ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، با سخنان افتتاحیه محترم عبدالسبحان روؤف معاون پاليسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی رياست جمهوری و رئیس مجمع عمو... بیشتر بخوانید

گزارش تحلیلی نظارت از وبسایت‌های 52 ادار ه دولتی
۱۶ اسد ۱۳۹۸

گزارش نظارتی زیر براساس ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات تهیه شده است که ماده مذکور دارای 17 بند می‌باشد و ادارات مکلف‌اند با اساس اهداف و ساحه کاری خویش، تمام موارد ذکر شده مرتبط در بندهای این ماده را حداقل سالی یکبار به طور پیشگیرانه از طریق وبسایت یا نشریه‌های مربوط اداره به نشر برساند، از آن... بیشتر بخوانید

کنفرانس مشورتی برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز در هرات
۱۶ اسد ۱۳۹۸

کنفرانس مشورتی پیرامون برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز افغانستان در سالن کنفرانس‌های مقام ولایت هرات به روز چهارشنبه، ۱۶ اسد، ۱۳۹۸ برگزار گردید. در این جلسه محترمه مونسه حسن‌زاده معاون اجتماعی مقام ولایت هرات، روسای محترم ادرات دولتی، روسای محترم سکتور خصوصی زون غرب، فعالان محترم نهادهای جامع... بیشتر بخوانید

مسوده گزارش مرحله دیزاین ارزیابی مستقل برنامه عمل ملی-1
۱۴ اسد ۱۳۹۸

مسوده گزارش مرحله دیزاین ارزیابی مستقل برنامه عمل ملی-1 به بررسی گرفته شد. نشستی که به ‌همین منظور روز دوشنبه مورخ 14 اسد 1398 در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، مسوده گزارش مرحله دیزاین ارزیابی مستقل برنامه عمل ملی-1 مشارکت دولتداری باز به بحث و بررسی گرفته شد. این نشست با سخنان افتتاحیه محترم عبدالس... بیشتر بخوانید