خبرها

اولین جلسه کمیته رهبری اداره ملی اعتباردهی خدمات صحی
۳۱ سرطان ۱۳۹۸

اولین جلسه کمیته رهبری اداره ملی اعتباردهی خدمات صحی امروز دوشنبه مورخ 31 سرطان 1398 به ریاست محترم فدا محمد پیکار معین خدمات صحی وزارت محترم صحت عامه برگزار شد. در این جلسه که قرار بود طرزالعمل کاری کمیته رهبری اداره ملی اعتباردهی، نام و لوگو، رأی‌گیری و فیصله به عمل آید. بعد از صحبت‌های طولانی ب... بیشتر بخوانید

کنفرانس مشورتی برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز افغانستان
۲۶ سرطان ۱۳۹۸

کنفرانس مشورتی برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز افغانستان به روز چهارشنبه مورخ 26 سرطان 1398 در مرکز رسانه‌های حکومت دایر گردید. این کنفرانس با حضور نمایندگان محترم نهادهای جامعه مدنی و رئیسان محترم پلان و پالیسی/ نمایندگان ادارات دولتی به هدف دریافت نظرات پیشنهادی آنان جهت تدوین تعهدات و شمولیت د... بیشتر بخوانید

هفتمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان
۲۵ سرطان ۱۳۹۸

هفتمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان تحت ریاست محترم عبدالسبحان رؤوف معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. و با اشتراک محترم عبدالودود افغان معاون مجمع عمومی، محترم خلیل‌الرحمن متوکل رئیس و هماهنگ کننده ملی سکرتریت دولتداری باز افغانستان و اعضای محترم م... بیشتر بخوانید

پنجمین جلسه گروه‌کاری حکومتداری و مدیریت مالی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستا...
۱۱ سرطان ۱۳۹۸

پنجمین جلسه گروه‌کاری حکومتداری و مدیریت مالی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغاستان روز سه‌شنبه مورخ 11 سرطان 1398 به ریاست محترم مطیع الله مجددی رئیس گروه‌کاری و رئیس نظارت، ارزیابی و گزارشدهی وزارت مالیه و با اشتراک رئیسان محترم پلان و پالیسی وزارت‌ها / ادارات دولتی عضو گروه‌کاری و نما... بیشتر بخوانید

جلسه فوق‌العاده گزارش‌دهی وزارت صحت عامه، وزارت ترانسپورت و اداره تدارکات ملی
۵ سرطان ۱۳۹۸

در ششمین جلسه مجمع عمومی نمایندگان محترم وزارت صحت عامه، وزارت ترانسپورت و اداره تدارکات ملی جهت گزارش‌دهی حاضر نشده بودند. به این ارتباط اعضای جلسه فیصله کردند که یک جلسه گزارش‌دهی فوق‌العاده به اشتراک اعضای محترم جامعه مدنی و نمایندگان ادارات غیر حاضر برگزار شود. طبق فیصله این جلسه گزارش&zwnj... بیشتر بخوانید

هشتمین جلسه کمیته مشترک حکومت و جامعه مدنی جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبار...
۳ سرطان ۱۳۹۸

هشتمین جلسه کمیته مشترک حکومت و جامعه مدنی جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، به روز دوشنبه مؤرخ 3 سرطان 1398 در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. این جلسه تحت ریاست داکتر یما ترابی رئیس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری با اشتراک اعضای کمیته تدویر یافت. جلسه کمیته مشترک، به هدف بحث روی... بیشتر بخوانید

ششمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان
۲۹ جوزا ۱۳۹۸

ششمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان به روز چهارشنبه مؤرخ 29 جوزا 1398 تحت ریاست محترم عبدالسبحان رؤوف معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.در این جلسه محترم عبدالودود افغان به حیث معاون انتخابی مجمع عمومی به اشتراک کننده&zwn... بیشتر بخوانید

فراخوان موضوعات پیشنهادی برنامه عمل ملی-2
۲ جوزا ۱۳۹۸

برنامه عمل ملی دولت ج.ا.ا. به اساس رهنمودهای مشارکت دولتداری باز، برنامه عمل ملی کشورهای عضو می‌باید در مشارکت با نهادهای مدنی آن تدوین و ترتیب گردد. دولت ج.ا.ا. در روشنایی رهنمودهای مزبور برنامه عمل ملی-1 خویش را تدوین نموده که در معرض اجرأ قرار دارد. برنامه عمل ملی– 1 دولت ج.ا.ا. دارای 13 تعهد د... بیشتر بخوانید

هفتمین جلسه کمیته مشترک حکومت و جامعه مدنی جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبار...
۲۹ ثور ۱۳۹۸

هفتمین جلسه کمیته مشترک حکومت و جامعه مدنی جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، به روز یکشنبه مؤرخ 29 ثور 1398 در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. این جلسه تحت ریاست محترم داکتر یما ترابی رئیس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری و با اشتراک اعضای کمیته تدویر یافت. هدف از برگزاری جلسه کمیته مشتر... بیشتر بخوانید

نظارت از کیفیت و شفافیت تعلیم و تحصیل
۲۶ ثور ۱۳۹۸

در ادامه سلسله جلسات نظارت از کیفیت و شفافیت تعلیم و تحصیل ،جلسه کمیته فرعی نظارت از کیفیت و شفافیت تعلیم و تحصیل به ریاست محترم قاسم محسنی رئیس پلان و پالیسی وزارت محترم معارف امروز پنجشنبه مورخ 26 ثور 1398 در سالن جلسات وزارت معارف تدویر گردید. براساس گزارشات، سروی کیفیت تعلیمات ابتدایی در تمامی ولایات تکم... بیشتر بخوانید