خبرها

جلسه مشورتی نهایی سازی «پالیسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان»
۱۱ حوت ۱۳۹۹

جلسه مشورتی نهایی سازی "پالیسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان براساس سیستم شفاف با نظارت نهادهای جامعه مدنی، روز دوشنبه مورخ 11/12/1399 در ریاست عمومی پلان و پالیسی وزارت محترم امور داخله برگزار گردید. این جلسه تحت ریاست محترم محمد باقر ملتیار رئیس عمومی پلان و پالیسی و با اشتراک عتیق الله شاهین نماینده... بیشتر بخوانید

تشکیل نخستین جلسۀ شورای عالی زنان تحت ریاست رئیس جمهور غنی
۱۰ حوت ۱۳۹۹

بر اساس جدول زمانی برنامه عمل ملی ـ ۲ مشارکت دولت‌داری باز افغانستان، نخستین جلسۀ شورای عالی زنان تحت ریاست  جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی به روز دهم حوت سال جاری در ارگ برگزار شد. در این جلسه، ابتدا بانوی اول کشور ضمن تشکر از رئیس جمهور بخاطر ایجاد شورای عالی زنان، گفت: ایجاد این شورا،... بیشتر بخوانید

اهدای سپاسنامه به نماینده‌گان نهادهای مدنی عضو مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری...
۲۸ دلو ۱۳۹۹

امروز سه شنبه، 28 دلو 1399، نشستی بخاطر اهدای سپاسنامه از طرف سکرتریت دولتداری باز افغانستان به نهادهای مدنی عضو قبلی مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان با اشتراک نماینده‌گان نهادهای مدنی و سکرتریت دولتداری باز در ارگ ریاست جمهوری تدویر یافت. در ابتدای نشست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالی... بیشتر بخوانید

جلسه هماهنگی و نظر خواهی در مورد طرح تطبیق آزمایشی «لایحه شورای مکتب»
۲۵ دلو ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی و نظر خواهی در مورد طرح تطبیق آزمایشی «لایحه شورای مکتب» با اشتراک محترم عبدالواسع آرین رئیس پلان و پالیسی و محترمه لیلا سامانی رئیس نشرات وزارت محترم معارف، متخصصین سکرتریت دولتداری باز و نماینده‌گان جامعه مدنی، مؤسسات غیر دولتی، ائتلاف معارف، اتحادیه مکاتب خصوصی و متخصصین تعلیم... بیشتر بخوانید

جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولت‌داری باز افغانستان در ارگ ریاست جمهوری دایر گر...
۱۴ دلو ۱۳۹۹

جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولت‌داری باز روز سه شنبه، ۱۴ دلو سال جاری تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پاليسی، تفتيش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و رئیس مجمع عمومی مشارکت دولت‌داری باز افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه که با اشتراک اعضای مجمع عمومی... بیشتر بخوانید

اطلاعیه رسیده گی به شکایات پروسه گزینش نهادهای محترم جامعه مدنی جهت عضویت در مجت...
۹ دلو ۱۳۹۹

مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان بمنظور تقویت پروسه شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی دولت در برابر شهروندان و توانمند نمودن، شهروندان در جهت مسیر دادن دولت به سوی شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی فعالیت مینماید. این مجتمع یک چتر مشترک سکتور عامه، نهادهای اجتماعی مدنی، نهادهای اکادمیک و سکتور خصوصی است. که جانب نهادها... بیشتر بخوانید

اطلاعیه پذیرش درخواست نظارت بر پروسه گزینش نهادهای جامعه مدنی جهت عضویت در مجتمع...
۲ دلو ۱۳۹۹

مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان بمنظور تقویت پروسه شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی دولت در برابر شهروندان و توانمند نمودن شهروندان در جهت مسیر دادن دولت به سوی شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی فعالیت مینماید. این مجتمع یک چتر مشترک سکتور عامه، نهادهای اجتماعی مدنی، نهادهای اکادمیک و سکتور خصوصی است که جانب نهادهای... بیشتر بخوانید

جلسه نهایی سازی پالیسی تعینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان وزارت امور داخله
۲۹ جدی ۱۳۹۹

در جلسه دوشنبه مورخ 29/10/1399 که به هدف نهایی سازی پالیسی تعینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان وزارت امور داخله در دفتر کاری رئیس عمومی پلان و پالیسی آن وزارت به اشتراک نهاد های جامعه مدنی عضو کمیته تخنیکی، نمایندگان از بخش‌های مختلف وزارت امور داخله، نمایندگان سکرتریت دولتداری باز به ریاست محترم محمد باق... بیشتر بخوانید

جلسه هماهنگی به‌منظور تطبیق برنامه دسترخوان ملی و مصرف بودجه مبارزه با موج دوم ک...
۲۹ جدی ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی به‌منظور تأمین شفافیت در تطبیق دسترخوان ملی و مصرف بودجه مبارزه با موج دوم ویروس کرونا به‌روز دوشنبه ۲۹ جدی سال ۱۳۹۹  تحت رهبری محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتيش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و با اشتراک نهادهای جامعه مدنی عضو مجمع عمومی مشارکت دولت&zwnj... بیشتر بخوانید

جلسه هماهنگی پیرامون تطبیق طرح تأمین شفافیت و تقویت حسابدهی در برنامه دسترخوان م...
۲۳ جدی ۱۳۹۹

امروز سه شنبه، 23 جدی 1399 جلسه هماهنگی پیرامون تطبیق طرح تأمین شفافیت و تقویت حسابدهی در تطبیق برنامه دسترخوان ملی تحت ریاست محترم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی، تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، با اشتراک نماینده‌گان سکرتریت دولتداری باز، وزرات محترم احیا و انکشاف دهات، اداره محتر... بیشتر بخوانید