خبرها

ترتیب پلان عمل ارتقاء و تقویت سیستم EMIS
۱۷ حمل ۱۳۹۹

یکی از تعهدات وزارت محترم معارف به همکاری اداره محترم ملی احصائیه و معلومات در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان، اصلاح و تقویت سیستم EMIS می‌باشد. جهت تطبیق این تعهد 5 فعالیت در نظر گرفته شده است که فعالیت دوم آن ترتیب پلان عمل جهت ارتقاء و تقویت سیستم EMIS می‌باشد. بنابراین به منظور... بیشتر بخوانید

ایجاد کمیته کاری مشترک متشکل از وزارت معارف، اداره ملی احصائیه و معلومات و کمیسی...
۱۰ حمل ۱۳۹۹

یکی از تعهدات وزارت محترم معارف به همکاری اداره محترم ملی احصائیه و معلومات در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان، اصلاح و تقویت سیستم EMIS می‌باشد. جهت تطبیق این تعهد 5 فعالیت در نظر گرفته شده است که فعالیت اول آن ایجاد کمیته کاری مشترک متشکل از وزارت معارف، اداره ملی احصائیه و معلومات و کمی... بیشتر بخوانید

ایجاد کمیته نصاب های تحصیلی
۲۵ حوت ۱۳۹۸

جلسه‌ای پیرامون انجام فعالیت اول تعهد وزارت تحصیلات عالی امروز مورخ 25 حوت 1398 به ریاست محترم احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی برگزار شد. در این جلسه نماینده محترم نصاب‌های تعلیمی وزارت محترم معارف، آمر محترم نصاب‌های تحصیلی وزارت محترم تحصیلات عالی، نمایندگان جامعه مدنی، ن... بیشتر بخوانید

ایجاد کمیته مشترک برای تهیه پلان ملی توانمندسازی زنان
۲۱ حوت ۱۳۹۸

تعهد وزارت محترم امور زنان در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان، پلان ملی توانمندسازی زنان می‌باشد. جهت تطبیق این تعهد 5 فعالیت در نظر گرفته شده است که فعالیت اول آن ایجاد کمیته مشترک برای تهیه پلان ملی توانمندسازی زنان می‌باشد. بنابراین به منظور اجرای این فعالیت، امروز چهارشنبه مورخ 2... بیشتر بخوانید

ایجاد کمیسیون مختلط با صلاحیت جهت تسوید سند تقنینی مالکیت ذینفع از سوی وزارت صنع...
۷ حوت ۱۳۹۸

تعهد وزارت محترم صنعت و تجارت در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان، تسوید و طی مراحل سند تقنینی مالکیت ذینفع می‌باشد. جهت تطبیق این تعهد ۹ فعالیت در نظر گرفته شده است که فعالیت اول آن ایجاد کمیسیون مختلط با صلاحیت جهت تسوید سند تقنینی مالکیت ذینفع از سوی وزارت صنعت و تجارت با مشارکت نهادهای... بیشتر بخوانید

ایجاد سیستم الکترونیکی تعقیب طی مراحل اسناد تقنینی
۳۰ دلو ۱۳۹۸

تعهد وزارت محترم عدلیه در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان، ایجاد سیستم الکترونیکی تعقیب طی مراحل اسناد تقنینی می‌باشد. چهت تطبیق این تعهد 7 فعالیت در نظر گرفته شده است. فعالیت اول آن هماهنگی با ادارات ذیربط پیرامون ایجاد سیستم و نیازسنجی بودجه و نیروی انسانی است. به منظور اجرای این فعالیت... بیشتر بخوانید

ایجاد کمیته مشترک میان وزارت امور داخله و نهادهای جامعه مدنی به منظور تدوین پالی...
۲۸ دلو ۱۳۹۸

تعهد وزارت امور داخله در برنامه عمل ملی-2 کشور، تدوین پالیسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان براساس سیستم شفاف با نظارت جامعه مدنی می‌باشد. جهت تطبیق این تعهد 7 فعالیت در نظر گرفته شده است. فعالیت اول آن ایجاد کمیته مشترک میان وزارت امور داخله و نهادهای جامعه مدنی به منظور تدوین پالیسی تعیینات و ترفی... بیشتر بخوانید

ایجاد کمیته مشترک متشکل از نمایندگان ادارات دولتی و نهادهای جامعه مدنی به منظور...
۲۷ دلو ۱۳۹۸

تعهد ستره محمکه ج.ا.ا. در برنامه عمل ملی-2 مشارکت دولتداری باز افغانستان ایجاد میکانیزم عدالت باز برای تامین دسترسی به اطلاعات و تسریع روند رسیدگی به قضایای فساد اداری مقامات عالی رتبه دولتی و مقامات دولتی می‌باشد. جهت تطبیق این تعهد 8 فعالیت در نظر گرفته شده است. فعالیت اول آن ایجاد کمیته مشترک متشکل از... بیشتر بخوانید

کنفرانس آگاهی‌دهی از پروسه تدوین برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز افغانستا...
۲۰ دلو ۱۳۹۸

کنفرانس آگاهی‌دهی از پروسه تدوین برنامه عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز افغانستان در مرکز رسانه‌های حکومت به روز یکشنبه مورخ 20 دلو 1398 برگزار گردید. این کنفرانس به منظور آگاهی‌دهی از مشارکت دولتداری باز و پروسه تدوین برنامه عمل ملی دوم و پر رنگ ساختن نقش مردم در مشارکت دولتداری باز با اشتراک... بیشتر بخوانید

جلسه تطبیق تعهدات وزارت صحت عامه در برنامه عمل ملی-2
۱۵ دلو ۱۳۹۸

جلسه تطبیق تعهدات وزارت صحت عامه امروز سه شنبه مورخ 15 دلو با اشتراک مسوولین وزارت محترم صحت عامه و اعضای محترم جامعه مدنی در دفتر معینیت پالیسی و پلان وزارت محترم صحت عامه برگزار شد. نخست، محترم عبدالقدیر قدیر رئیس پلان و پالیسی وزارت محترم صحت عامه در مورد اقدامات آن وزارت به اعضای جامعه مدنی معلومات داده... بیشتر بخوانید